Ustroj Općine

RADNO VRIJEME OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Kraljevec započinje s radom u 7.00 sati, a završava u 15.00 sati

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima .