Udruga žena Palinovec

UDRUGA ŽENA PALINOVEC
Dođite i poklonite svoj rad i dobru volju

Udruga žena Palinovec prva tri mjeseca u godini posvećuje pripremi kulturnog programa za Dan mjesta, u kojem glavni izvođači budu mladi. Ove se godine slavilo 20. godišnjica obnove Kapele, a članice Udruge proslavu uveličale pripremivši uspješnu i dobro posjećenu izložbu starih predmeta, ručnih radova i slika mještana. Na fašniku u Hodošanu su maskom “Pauni” osvojile nagradu, a pohvale za nju dobile i u Maloj Subotici. Do toga se nije došlo tek tako, za izradu maske održano je nekoliko radionica na kojima se radilo marljivo i naporno. Kao i svake godine sufinancirale su Područnu školu za Uskrsni sajam “Pisanica.”

udruga zana Palinovec_2015_1 Sudjelovale su u akciji “Zelena čistka”, a organizirale i doček i okrjepu za hodočasnike “križnog puta” župe Sveti Juraj u Trnju. Članice Udruge sudjelovale su i na sportskim susretima u Hodošanu i Donjem Hrašćanu, i imale aktivnu ulogu u danima Općine Donji Kraljevec, tamo su pripremale “Trgance makarone” jedno od naših starih jela. Članica Udruge Emilija Baranašić pak je u rujnu sudjelovala na smotri “Bakini kolači” udruge “Gruda” u Nedelišću. Još je jednom trebalo peći kolače, za dežurstvo na Voćarskom sajmu u Donjem Kraljevcu.

udruga zana Palinovec_2015_2

Udruga je i sama bila organizator, priredila je 2. seoske igre u Palinovcu, a sudjelovala u turniru graničara koji je organizirala susjedna Udruga mladih. Svakog proljeća i jeseni članice Udruge sade cvijeće u žardinjere koje su postavile u mjestu. Godinu zaključuju e dočekom Svetog Nikole za najmlađe. Aktivnosti je puno, ali Upravni odbor vjeruje da ima mjesta za još, zato poziva mještanke da se uključe – poklanjanjem svog rada i dobre volje postajemo bolji ljudi.


 

U nedjelju 08. ožujka 2015. U 15,30 sati u Domu kulture u Palinovcu održala se redovna Godišnja skupština
Udruge žena Palinovec.

DNEVNI RED:

1.Pozdravna riječ – otvaranje Skupštine
2.Prijedlog dopune Statuta za imenovanje i opoziv „likvidatora“
3. Izbor radnog predsjedništva
a)Predsjedavajući  b)Radno predsjedništvo  c)Zapisničar  d)Ovjerovitelji zapisnika
4.Izvješće o radu – predsjednica
5.Izvješće blagajnika
6.Izvješće Nadzornog odbora
7.Rasprava o izvješćima te prihvaćanje istih
8.Plan rada za 2015. godinu i financijski plan
9.Rasprava o planu rada i financijskom planu i prihvaćanje istih
10.Ostala pitanja i prijedlozi

Predsjednica: Ljubica Srpak

zene_palinovec_2