Udruga žena Donji Hrašćan

UDRUGA ŽENA DONJI HRAŠĆAN HRAŠENČANKE
Nepobjedive na svom terenu

Članice udruge žena Donji Hrašćan i ovu su godinu počele redovnim vježbanjem (aerobikom). Ponosne su na to što se svake godine uključuje sve više žena, očito su shvatile važnost vježbanja za zdravlje. Uvježbanost su pokazale na Općinskim sportskim igrama u Hodošanu, pobijedile su, a onda i doma, u rekreacijskom centru Gačice, gdje su na petim Općinskim sportskim susretima Udruga žena Općine Donji Kraljevec trijumfirale četvrti puta za redom. Bilo je i niz drugih aktivnosti, jedna od redovnih je briga da Donji Hrašćan bude u cvijeću, pa su sadile sezonsko cvijeće u proljeće i na jesen. U prosincu su članice organizirale priredbu i podjelu darova uz Svetog Nikolu i već tradicionalni božićni sajam svojih radova. Udruga je sudjelovala na fašnjaku u Hodošanu, a i u humanitarnoj akciji “Dan narcisa” koja ima za cilj prevenciju i rano otkrivanje raka dojke. Dežuralo se na Voćarskom sajmu u Donjem Kraljevcu.

zene_donjihrascan_2015

Početkom svibnja išle su na izlet u Đakovo i Vukovar, a za kraj godine otišle na izlet na Advent u Zagrebu, a pogledale su i kazališnu predstavu.
PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU

redovito održavanje satova aerobika dva puta tjedno aktivno uključenje u fašničku povorku uređenje mjesta
organiziranje izleta (proljeće, jesen)
organiziranje 6. sportskih susreta Udruga žena iz svih mjesta Općine Donji Kraljevec
sudjelovanje na Voćarskom sajmu u D.Kraljevcu
sudjelovanje na 21. Međimurskom festivalu sportske rekreacije žena
sudjelovanje na 12. Hrvatskom festivalu sportske rekreacije žena
sudjelovanje u ostalim manifestacijama koje će organizirati Mjesni odbor, Općina, ostale udruge u Općini i Međimurski savez sportske rekreacije “Sport za sve”
organiziranje božičnog sajma, priredbe i podjela poklona najmlađima povodom Sv. Nikole


 

U subotu 14.03.2015. godine s početkom u 19 sati u Domu kulture Donji Hrašćan Udruga žena “Hrašenčanke” održala je svoju IZBORNU GODIŠNJU SKUPŠTINU.
Predsjednica udruge je: Valentina Jurčec, Potpredsjednica: Anamarija Drk, Tajnica: Laura Bunc, Blagajnica: Milena Krčmar

zene_hrasacan_2

DNEVNI RED:
1. pozdravna riječ,
2. izbor radnog predsjedništva.
3. IZVJEŠĆA,Upravnog odbora,-blagajnika,-nadzornog odbora
4. rasprava po izvješćima te prihvačanje istih,
5. razrješenje dosadašnjem rukovodstvu i članovima Upravnog i Nadzornog odbora,
6. izbor predsjednice,podpresjednice,tajnice i blagajnice te izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora ,
7. prijedlog Programa i Financijskog plana za 2015.godinu te prihvaćanje istog,
8. prijedlog izmjene statuta udruge i biranje likvidatora,

9 ostala pitanja

 

zene_hrasacan_3

PROGRAM RADA ZA 2015. GODINU

-redovito održavanje satova aerobika dva puta tjedno,
-aktivno uključivanje u fašničku povorku,
-uređenje mjesta,-organiziranje izleta,
-organiziranje 5 sportskih susreta Udruga žena iz svih mjesta Općine Donji Kraljevec,
-sudjelovanje na voćarskom sajmu u D. Kraljevcu,
-sudjelovanje na 20.Međimurskom festivalu sportske rekreacije žena,
-sudjelovanje na 11. Hrvatskom festivalu sportske rekreacije žena,
-sudjelovanje u ostalim manifestacijama koje će organizirati Mjesni odbor,Općina,ostale udruge u Općini i Međimurski savez sportske rekreacije,Sport za sve,,,
-organiziranje božićnog sajma,priredbe i podjela poklona najmlađima povodom Sv. Nikole

5.Rasprava
6.Usvajanje Izvješća, Programa rada i Financijskog plana za 2015. godinu
7.Ostala pitanja i prijedlozi