Savjet mladih Općine Donji Kraljevec

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 23/07), članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (»Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/9) i Odluke o osnivanju Savjeta mladih («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 9/08), Općinsko vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj dana 16.12.2013. godine donijelo je

RJEŠENJE o imenovanju članova Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec

Za članove Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec, s danom 16.12.2013. godine imenuju se:
1.Mihael Ružić, Donji Kraljevec
2.Dino Lepen, Donji Kraljevec
3.Marta Vlahek, Hodošan
4.Valentina Branilović, Donji Hrašćan
5.Jurica Purić, Palinovec
6.Ivan Borović, Donji Pustakovec
7.Josip Herman, Donji Pustakovec
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Klasa:021-05/13-01/61
Ur.broj:2109-06-13-01
Donji Kraljevec, 16.12.2013.

PREDSJEDNIK OV
Zoran Strahija

dokumenti:
javni poziv savjet mladih

odluka o osnivanju savjeta mladih

savjet mladih