OŠ Donji Kraljevec

Ravnateljica škole: Vlahek Sandra, prof.

Tajnica škole, službenica za informiranje: Blaženka Hegeduš

Pedagoginja: Janja Škoda (skodajanja@gmail.com)

PON – PET 8:30 – 12:30

OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI DONJI KRALJEVEC

Adresa: Osnovna škola Donji Kraljevec
Čakovečka 7, 40 320 D. Kraljevec

Telefon: 040/655-137
e-mail: skola@os-donji-kraljevec.skole.hr

OSNOVNA ŠKOLA DONJI KRALJEVEC
Uspjesima učenika proslavila jubilej

Osnovna škola Donji Kraljevec prošle je školske godine obilježila desetu obljetnicu rada kao samostalna osnovna škola.
Održana je i svečanost tim povodom, ali prava je proslava jubileja u rezultatima učenika škole na školskim, županijskim, međužupanijskim i državnim natjecanjima.
Istaknimo najbolje. Ekipa podmlatka Crvenog križa koju čine Jana Kovač, Gabrijela Kovač, Martina Mlinarić, Maja Zrna, Laura Režek i Melisa Ciglarić te mentorica Dunja Novak pobijedila je na županijskom i na međužupanijskom natjecanju, a na državnom bila šesta.
Ekipa škole koju si činili Melisa Ciglarić, Magda Horvat, Valentina Blažeka i Marija Žokalj, pod mentorstvom Marte Novak predstavljala je projekt iz građanskog odgoja i na međužupanijskoj i na državnoj razini.
Ivan Ivanović je pod paskom mentorice Ane Dovečer pobijedio na županijskom natjecanju iz osnova informatike, a na državnom natjecanju bio četrnaesti.
Pohvale su vrijedni i treće mjesto Laure Režek na županijskom natjecanju iz biologije (mentorica Marija Purić Hranjec) i treće mjesto Nine Purić na županijskom natjecanju “Sigurno u prometu” (mentorica Nevenka Reif). Gabrijel Kovač je osvojio nagradu na natjecanju likovnih
radova u Slavonskom Brodu (mentorica Gabrijela Binder), Mario Žokalj na literarnom natječaju u Svetom Ivanu Zelini (mentorica Dubravka Horvat), a Maja Zrna na likovnom natječaju Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec (mentorica Gabrijela Binder).

Učenici škole sudjelovali su i na sportskim natjecanjima u krosu, košarci, odbojci, rukometu i nogometu, u više uzrasnih kategorija. Mentor natjecanja je bio Damir Žegarac, a pomagali mu Mihael Ružić i Dar-ko Lepen. Učenici škole borili su se u nekoliko županijskih finala i jednom regionalnom. Najuspješniji su bili učenici 7. i 8. razreda, pobijedili su na županijskom natjecanju u košarci, a na regionalnom bili četvrti. Učenice 7. i 8. razreda su na županijskom natjecanju u nogometu bile druge, a ekipa istih razreda treće u natjecanju u košarci.
Škola je svojim aktivnostima potvrdila status Međunarodne ekoškole, i to već treći put. Za kontinuirani rad u programima ekoškole tijekom proteklih šest godina nagrađena je brončanim statusom od strane Udruge “Lijepa naša” i zbog toga ponosno po treći put podigla Zelenu zastavu (na slici).

Školsku godinu 20I5./20I6. škola je počela radno i kreativno, uključivši se u brojne projekte. Izdvojiti valja tri. Škola je otvorila svoja vrata Europi i europskom projektu Erasmus , u suradnji sa školama partnerima s kojima je prethodno razrađen projekt “Mali istraživači u čarobnom svijetu europske kulture i običaja”. Njegov je cilj potaknuti učenike i djelatnike na istraživanje kulture i običaja Međimurja kroz ples, glazbu, narodnu nošnju, zaboravljene jelovnike i sl., ali i tradicije i običaja zemalja partnera. Škole partneri su iz
Portugala, Italije, Poljske, Litve, Španjolske i Turske.

Drugi projekt zove se “Mi jedemo odgovorno”, i on se ostvaruje u suradnji s Udrugom “Lijepa naša”. Ona je zajedno s devet udruga iz devet zemalja članica “Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš” osmislila projekt koji se bavi zdravom i odgovornom prehranom. Glavni mu je cilj motivirati mlade na djelovanja u smjeru odgovornog načina prehrane. Tijekom tri godine, projekt će se realizirati u sto ekoškola u Republici Hrvatskoj.
Treći projekt je “Pučka pobožnost i predajna etnobaština na tlu donjeg Međimurja”, zamišljen kao višegodišnje terensko etnografsko istraživanje. Suorganizatori istraživanja su Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, Katedra za opću etnologiju Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Udruga ‘ ‘Matapur”. Opći ciljevi su mu senzibiliziranje stručne, znanstvene i kulturne javnosti za zanemarene međimurske teme, povezivanje svih zainteresiranih i pozvanih da nešto kažu o tim temama i na kraju izdavanje zbornika radova o donjem Međimurju najnovijih stručnih i znanstvenih dosega. Škola je ove godine predstavljala Županiju na Svedržavnim danima kruha, održanim II.I0.20I5.u Stubičkim toplicama. Uz pomoć Vijeća roditelja organizirala je prezentaciju i degustaciju naših domaćih proizvoda i projekata koji se provode u školi koje su na izložbi pokazale Marija Žokalj, Melisa Ciglarić te pedagoginja Janja Škoda i vjeroučiteljica Marta Novak.
Vjerujući da dijele ponos i zadovoljstvo zbog rezultata svojih učenika i u školi zahvaljuju svima s kojima su surađivali prošle godine.

OŠ Donji Kraljevec u šk. god. 2015./2016.:

Broj učenika: 112
Pedagoški i organizacijski poslovi, stručni suradnici: 3
Učitelji: 22
Tehničko osoblje: 7
Roditeljski  dopust: 3

Broj razrednih odjela: 8

Odjela od I. – IV. razreda: 4
Odjela od V. – VIII. razreda: 4

 

PROSTORNI UVJETI

Ukupna površina Škole je 1282,69m2.

Školska zgrada izgrađena 1965. godine ima 944,19 m2 svih unutarnjih prostorija, a 2003.

godine dograđen školski prostor u ANEKSU  športske dvorane je površine 337,50m2.

 ORGANIZACIJA SMJENA

U Školi se nastava odvija u  jednoj smjeni koja započinje s radom u 8,00 sati, a završava u 13,15.

Veliki odmor traje 25 minuta, a mali odmori 5 minuta.

Za potrebe izvannastavnih aktivnosti i satova dopunske i dodatne nastave organizira se nulti sat (7,10 – 7,55) i 7. sat (13,20 – 14,05).

 Pedagoginja mjesečno izrađuje plan dežurstva učenika od 5. – 8.razreda u školskoj kuhinji . U kuhinji dežuraju učenici samo pod velikim odmorom.

Škola ima ugrađeno automatsko zvono tako da nije potrebno da funkciju zvonjenja obavlja dežurni učenik.

Informatika se za učenike 7. i 8. razreda odvija u poslijepodnevnim satima utorkom.

ŠKOLSKO PODRUČJE

Osnovna škola Donji Kraljevec (u daljnjem tekstu : Škola) djeluje kao samostalna škola od 1. rujna 2004. godine. Školsko područje čini mjesto Donji Kraljevec koje broji 1694 stanovnika(prema popisu iz 2001. godine).  Školu polaze učenici iz Donjeg Kraljevca raspoređeni u 8 razrednih odjela od I. do VIII. razreda.

Naselje Donji Kraljevec je ujedno i središte Općine Donji Kraljevec u koju još pripadaju  naselja Hodošan, D. Hrašćan, Palinovec, Pustakovec i Sveti Juraj u Trnju. Na području Općine Donji Kraljevec djeluje još i Osnovna škola Hodošan.
Školsko područje Škole u cjelini je dio   Župe Sv. Roka Draškovec.  U tu Župu još osim Donjeg Kraljevca ulaze i naselja Oporovec, Draškovec, Čukovec i Hemuševec.

Donji Kraljevec je jedino mjesto u Općini koje u posljednjih 30 godina bilježi mali, ali stalni prirast stanovništva. Rezultat je to gospodarskog razvoja i promišljene politike komunalnog opremanja mjesta čiji je rezultat visoki standard življenja ljudi u mjestu.

U Donjem Kraljevcu se 1861. godine rodio Rudolf Steiner, filozof, začetnik antropozofije. Danas se na njegovoj rodnoj kući nalazi spomen – ploča, a u njoj je otvoren muzej . Učenici Škole redovito posjećuju rodnu kuću .

Školsko područje je seoskog karaktera. Međutim, snažna investicijska politika u komunalni standard u posljednjih desetak godina posve je preobrazila Donji Kraljevec. Tako je nakon oformljavanja Općine Donji Kraljevec uređena s kompletnom infrastrukturom stambeno-poslovna zona “Mali Zdenci” te je sagrađeno tenisko igralište, 1996/97. izvršena je plinofikacija mjesta, 1998. izgrađen je poslovni centar “Betaplast” i izgrađene 3 trafostanice.

U vremenu od 2001.- 2003. godine obavljena je sanacija i rekonstrukcija ulica , industrijska zona “Sjever” formirana je 2002. godine. Tada je završena i izgradnja sportske dvorane, a 2004. godine je na inicijativu Općine škola u Donjem Kraljevcu postala samostalna. Opsežni poslovi na izgradnji kanalizacijskog sustava također su privedeni kraju.

Društvene i kulturne aktivnosti u naseljima Općine ne zadovoljavaju u potpunosti potrebe mještana (nema kina, kazališta i sl.) pa je zbog toga Škola ta koja preuzima odgovornost u organizaciji putovanja u gradove i kulturne ustanove za djecu ovog naselja. U mjestu djeluje DVD sa stoljetnom tradicijom, zatim KUD, puhački orkestar, mažoretkinje, udruga žena, udruga mladih i sportske udruge. Škola surađuje s navedenim organizacijama i udrugama prilikom organizacije mnogih manifestacija i programa te im pomaže u radu  ustupanjem svojih prostora.

Škola radi u jednoj smjeni u svim razrednim odjelima osim izborne nastave informatike koja se odvija ove školske godine u poslijepodnevnom terminu, međutim , pripremaju se promjene u rasporedu sati tako da se i nastava informatike ubuduće održava u jutarnjoj smjeni.

Veliki je  interes roditelja za produženim boravkom učenika u Školi što je uočeno prilikom anketiranja roditelja kod natječaja za izbor škole s produljenim boravkom obavljenim prošle školske godine. U interesu je lokalne vlasti i nadležnih struktura da se omogući roditeljima cjelodnevni kvalitetan i osmišljen boravak djece u školi.

Škola očekuje veću financijsku injekciju i programsku autonomiju od strane nadležnih tijela. Neodgovarajuće opremljene učione, naročito za nastavu informatike, dotrajali sanitarni i učionički prostori te mjesta za pripremu učitelja bez adekvatnih uvjeta nisu mjesta na kojima se može izvoditi u potpunosti osuvremenjena nastava s zadovoljnim učiteljskim kadrom kao osnovom kvalitetnog pristupa nastavi. Međutim, iako bez dovoljno opreme i sredstava, djelatnici Škole svojim trudom, kvalitetnim međuljudskim odnosima i uz pomoć dobronamjernih pojedinaca, udruga, ustanova i tvrtki i u ovoj će školskoj godini ostvariti osnovni cilj naše Škole – kvalitetno obrazovanje i dobar odgoj svih učenika Osnovne škole Donji Kraljevec.