Odluke i pravilnici – Dječji vrtić Ftiček

OSNOVNI PODACI O VRTIĆU
 DJEČJI VRTIĆ”FTIČEK”
ČAKOVEČKA 7/1
40320 DONJI KRALJEVEC
tel./fax.: 040 655-045
e-pošta: djecji.vrtic.fticek@gmail.com

RADNO VRIJEME:

MATIČNI OBJEKT DONJI KRALJEVEC
-od 05:30 do 16:00 (prema potrebi odg.dolaze i ranije-05:15)

PO HODOŠAN-od 06:00 do 16:00 (svaki drugi tjedan odg.dolazi u 05:30 zbog potreba roditelja)

KONTAKT: RAVNATELJICA IRENA ČEVIZOVIĆ


 

DJEČJI VRTIĆ * FTIČEK * DONJI KRALJEVEC
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA * FTIČEK* DONJI KRALJEVEC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016/2017.

KLASA:601-01/17-01/05
URBROJ:2109-79-17-01

Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u Dječjem vrtiću (Narodne novine broj 83/01),te čl.26.st.1.Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček” uz prethodnu raspravu Odgojiteljskog vijeća održanog 30.8.2017.godine, Upravno vijeće na 37. sjednici održanoj dana 30.8.2017. godine na prijedlog ravnatelja donosi :
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA * FTIČEK* DONJI KRALJEVEC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016/2017.
GOD IZVJEŠĆE DJ Vrtić Ftiček_2017

 

DJEČJI VRTIĆ FTIČEK
Zelena čistka – izvještaj za obrazovne institucije

U ovoj akciji naš vrtić sudjeluje od početka i djeca svojim malim ručicama pridonose tom velikom globalnom pokretu onoliko koliko možemo, a to znači da očistimo bližu okolicu vrtića (staze oko eko-projekt u kojem su i aktivnosti s recikliranim otpadom,pa rolice postaju leptirići,čepovi postaju kotačići za autiće od raznih kutijica ili služe kao memori za slova,velike kutije postaju kućice,plastične boce postaju hranilice za ptice i sl.U travnju dođu predstavnici GKP-Pre-koma koji nas kroz radionice educiraju o kompostiranju, recikliranju,razvrstavanju i o svemu što se tiče otpada.

Zelena čistka

Ujedinimo se u zajedničkom cilju za bolju i zeleniju budućnost! Samo svi zajedno možemo očistiti naš svijet od otpada!
U dosadašnjim akcijama čišćenja u sklopu Let’s do it! pokreta svekupno je sudjelovalo preko 250.000 volontera u Hrvatskoj i 16 milijuna volontera iz 113 zemalja svijeta. U rujnu 2018. godine priprema se najveća globalna akcija u kojoj će sudjelovati sve zemlje svijeta te na isti dan organizirati akcije čišćenja diljem svijeta.
Ispunite podatke vaše institucije te označite načine na koje ste sudjelovali u organizaciji kampanje. Točni podaci će nam omogućiti lakše komuniciranje i izvještavanje prema nadležnim institucijama. Obrazac je osmišljen prema Izvještaju o provedenim akcijama prikupljanja otpada od nadledžnog Ministarstva kako bi se olakšao postupak prijave. Obvezujemo se da vaše podatke, materijal i fotografije nećemo zloupotrijebiti te da će se koristiti samo za potrebe kampanje Zelena i Plava čistka.
Pozivamo Vas da uz izvještaj pošaljete i vaše fotografije, te objave na vašim web/FB stranicama, kako bismo ih mogli podijeliti s ostalim sudionicima.
Pratite daljnji razvoj kampanje na FB/TWITTER-u i/ili preko elektronske pošte koju ćete ovdje unijeti. Pozovite i druge na uključivanje, što nas je više, bit će zabavnije i više ćemo napraviti!

Jer, jedino kad se male ruke slože, sve se može!

Zelena čistka danas za čišće sutra!

Zelena čistka – Let’s do it Croatia! Zajednička jednodnevna akcija čišćenja divljih odlagališta otpada Zelena čistka najveći je ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj.
Svi lokalni napori povezani za čišće i zelenije sutra. Buđenje svijesti o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, koja je naše zajedničko dobro, prvi je korak na tom putu.
Izvrsni rezultati prošlogodišnjih akcija poticaj su da ove godine budemo još jači i još bolji:
• prva akcija Zelena čistka provedena je 2012., sa 41.558 volontera, kad je skupljeno 3.746 tona otpada,
• druga akcija Zelena čistka provedena je 2013., sa gotovo 50.000 volontera, kad je skupljeno 3.918 tona otpada,
• treća akcija Zelena čistka provedena je 2014., sa preko 52.000 volontera, kad je skupljeno 4.800 tona otpada
• četvrta akcija Zelena čistka provedena je 2015., sa preko 52.500 volontera, kad je skupljeno 6.000 tona otpada.
• peta akcija Zelena čistka provedena je 2016., sa preko 55.500 volontera, kad je skupljeno 4.600 tona otpada.

Ciljevi:
• osvještavanje o važnosti primarnog odvajanja otpada
• okupiti volontere i organizacije u zajedničkoj akciji čišćenja 23. travnja 2016.
• očistiti ilegalno odložen otpad u cijeloj Hrvatskoj
• podignuti svijesti o stvaranju i odlaganju otpada, te važnosti očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, kao zajedničkog dobra sviju
• povezati predstavnike svih sektora  za realizaciju zajedničkog cilja, čišće Hrvatske
• utjecati na promjenu vrste i/ili količine materijala koji se koriste za ambalažu u proizvodnji i uslugama

Zelena čistka dio je globalnog pokreta Let’s do it! i godišnjih akcija World Cleanup (Očistimo svijet), koja okuplja aktivne građane i organizacije u najvećem  volonterskom projektu u povijesti čovječanstva.

 

PRAVILNIK O UPISIMA I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ “FTIČEK “DONJI KRALJEVEC”

 

PRAVILNIK o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u  Dječji vrtić “Ftiček”Donji Kraljevec

 

ZAKONSKI AKTI I PROPISI KOJI SE PRIMJENJUJU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

 

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA FTIČEK DONJI KRALJEVEC

Na temelju čl.15.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN94/13) i čl.14. Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec,Upravno vijeće je na sjednici održanoj 30.09.2015.godine na prijedlog ravnateljice donijelo Kurikulum Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec.

Predsjednik Upravnog vijeća:Zoran Strahija

 

DJEČJI VRTIĆ “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC

Prema čl.10.st.12.Zakona o pravu na pristup informacijama
– objava zaključaka sa službenih sjednica tijela javne vlasti (Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ftiček” Donji Kraljevec-u daljnjem tekstu U.V.Vrtića) i službenih dokumenata usvojenih na tim sjednicama,a utječu na prava i interese korisnika

 

 

a temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u Dječjem vrtiću (Narodne novine broj 83/01),te čl.26.st.1.Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček” uz prethodnu raspravu Odgojiteljskog vijeća održanog 28.8.2015.godine, Upravno vijeće na 23. sjednici održanoj dana 30.9.2015. godine na prijedlog ravnatelja donosi : GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA «FTIČEK» ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

 

  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA * FTIČEK* DONJI KRALJEVEC ZA RADNU GODINU 2014/2015.

       

 

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC  

Na osnovu čl.40. i 41.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem testu
Zakon), te čl.26. Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec ( u daljnjem tekstu Statut),Upravno
vijeće Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec,uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine
Donji Kraljevec, na  sjednici održanoj donosi PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC
 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Menimurske županije» 6/13
i 10/13) i članka 26. Statuta dječjeg vrtića «Ftiček» Donji Kraljevec od 27. travnja 2010.g.,
Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 5. sjednici održanoj 16.12.2013. godine, donijelo je
ODLUKU o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića „Ftiček“ Donji Kraljevec 

 

KLASA:601-01/14-01/06
URBROJ:2109-79-14-02

 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA  DJEČJEG VRTIĆA «FTIČEK» ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014/2015.


RAVNATELJ:IRENA ČEVIZOVIĆ
U Donjem Kraljevcu,26.rujan,2014.

SADRŽAJ:

1.1. Ustrojstvo rada
1.2. Materijalni uvjeti rada

ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

1.3. Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece
1.4. Odgojno – obrazovni rad
1.5. Naobrazba i usavršavanje odgojnih djelatnika
1.6. Suradnja s roditeljima
1.7. Suradnja s vanjskim ustanovama i čimbenicima
1.8. Godišnji plan ravnatelja