OPĆINSKI NAČELNIK

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno.
U drugome krugu izravnih izbora za načelnika općine Donji Kraljevec izabran je  HSS-ov kandidat za načelnika Miljenko Horvat iz Donjeg Kraljevca.

 

Zamjenik načelnika Općine Donji Kraljevec je Mladen Čavlek iz Svetog Juraja u Trnju.