MJESNI ODBORI

Mjesni odbor je oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa.
U Općini Donji Kraljevec postoji 6 mjesnih odbora.
Mjesni odbori Ime i prezime Dužnost Kontakt      
MO Donji Kraljevec Domagoj Štefan Predsjednik 091 5201308
MO Hodošan Zoran Strahija Predsjednik 098 546045
MO Palinovec Vladimir Sabol Predsjednik 098 9051031
MO Donji Hrašćan Damir Far Predsjednik 091 3787298
MO Donji Pustakovec Ivan Borović Predsjednik 095 8949062
MO Sveti Juraj u Trnju Božidar Fajić Predsjednik 099 8054238

VMO DONJI KRALJEVEC

U ponedjeljak 09. srpnja 2018. konstituiran je mjesni odbor Donji Kraljevec. Na provedenim izborima u svibnju izabrani su vijećnici mjesnog odbora na mandat u trajanju od 4 godine.

U vijeće mjesnog odbora izabrani su sljedeći vjećnici:

MLADEN TARADI (HDZ)  -  MARGARETA ZADRAVEC (HDZ)  -  TOMISLAV PINTAR (HDZ)  -  DOMAGOJ ŠTEFAN (NEZAVISNA LISTA)  -  MIHAEL RUŽIĆ (NEZAVISNA LISTA)  -  SNJEŽANA GAŠPARIĆ (HRVATSKI REFORMISTI)  -  SVEN MIKULAN (SDP)  -  ZVONIMIR VLAH (HSS)  -  DINO LEPEN (HSS)

Na konstituirajućoj sjednici za predsjednika je jednoglasno na temelju zaključka o suradnji na polovicu mandata izabran DOMAGOJ ŠTEFAN , a za zamjenika MLADEN TARADI. U drugoj polovici mandata predsjednik će biti MLADEN TARADI, a zamjenik prema dogovoru između Nezavisne liste Domagoja Štefana, Hrvatskih reformista i Sdp-a. U ovom mandatu za tajnicu je jednoglasno izabrana MARGARETA ZADRAVEC.

Vijeće mjesnog odbora HODOŠAN:
Red. broj Ime i prezime Nacionalnost Adresa Datum rođenja OIB SPOL
1. Zoran Strahija Hrvat Hodošan, Braće Radića 33 27.06.1981. 21238898943 M
2. Renata Zrna Hrvatica Hodošan, Školska 2 18.09.1978. 92853738932 Ž
3. Vlatko Vuk Hrvat Hodošan,Vukov gaj 12 01.11.1982. 46903572479 M
4. Luka Vlahek Hrvat Hodošan, Vinogradska 27 26.07.1991. 02637746745 M
5. Marta Vlahek Hrvatica Hodošan, Prvomajska 12 23.07.1994. 02298337076 Ž
6. Ivan Markati Hrvat Hodošan, Vukov gaj 1 20.03.1954. 95635412056 M
7. Zlatko Ružić Hrvat Hodošan, Uska 4 20.11.1960. 48719772608 M

 

Vijeće mjesnog odbora DONJI HRAŠĆAN :
Red. broj Ime i prezime Nacionalnost Adresa Datum rođenja OIB SPOL
1. Damir Far Hrvat Donji Hrašćan 132 21.01.1977. 99833224024 M
2. Valentina Jurčec Hrvatica Donji Hrašćan 116 15.05.1975. 92853738932 Ž
3. Miroslav Sabol Hrvat Donji Hrašćan 117 06.08.1975. 43839846952 M
4. Marino Barić Hrvat Donji Hrašćan 111 28.04.1987.  54033193364 M
5. Laura Bunc Hrvatica Donji Hrašćan 145 16.06.1978. 15668763253 Ž
6. Nenad Jesenović Hrvat Donji Hrašćan 98 10.06.1985.  78516344756 M
7. Zvonko Pintarić Hrvat Donji Hrašćan 125/1 19.02.1988. 84339084100 M

 

Vijeće mjesnog odbora DONJI PUSTAKOVEC:
Red. broj Ime i prezime Nacionalnost Adresa Datum rođenja OIB SPOL
1. Ivan Borović Hrvat Donji Pustakovec 89 30.07.1990. 83688442885 M
2. Mario Mihocek Hrvat Donji Pustakovec 44  11.12.1984. 97533236371 M
3. Vedran Babić Hrvat Donji Pustakovec 31 30.07.1990. 02886572001 M
4. Dejan Čonka Hrvat Donji Pustakovec 124 21.05.1993. 87144674295 M
5. Filip Strahija Hrvat Donji Pustakovec 129  28.01.1993. 42827642868 M

 

Vijeće mjesnog odbora SVETI JURAJ U TRNJU:
Red. broj Ime i prezime Nacionalnost Adresa Datum rođenja OIB SPOL
1.  Božidar Fajić Hrvat Sveti Juraj u Trnju 76 27.12.1973.  35201943600 M
2. Tomislav Čavlek Hrvat Sveti Juraj u Trnju 40  04.02.1990. 28389176428 M
3. Nevenka Tomašek Hrvatica Sveti Juraj u Trnju 55 02.09.1975. 94525278944 Ž
4.  Branko Baranašić Hrvat Sveti Juraj u Trnju 17 15.10.1966. 23747472017 M
5. Goran Habuš Hrvat Sveti Juraj u Trnju 73 01.04.1991. 72175420654 M

 

Vijeće mjesnog odbora PALINOVEC:
Red. broj Ime i prezime Nacionalnost Adresa Datum rođenja OIB SPOL
1. Vladimir Sabol Hrvat Palinovec 133 14.06.1957. 49880054396 M
2. Tamara Recek Hrvatica Palinovec 169 07.06.1974. 78938204977 Ž
3. Saša Sabol Hrvatica Palinovec   207 29.06.1992. 02654982163 Ž
4.  Madlen Kovačić Hrvat Palinovec   24 14.05.1996. 76583386767 M
5. Irena Šprajc Hrvatica Palinovec   11 22.06.1988. 59917740581 Ž
6. Blažen Sabol Hrvat Palinovec 49 29.06.1974. 71821447686 M
7. Franjo Jančec Hrvat Palinovec 162 21.05.1970. 15863348383 M