Kontakt

OPĆINA DONJI KRALJEVEC


KOLODVORSKA 52d
40320 DONJI KRALJEVEC
TEL: 00 385 40 655 126

e-mail adresa općine:
opcina@donjikraljevec.hr

Radno vrijeme Općine:
pon – pet 7 – 15 sati