Komunalno redarstvo

Poslove poljokomunalnog redara obavlja Robert Balent.

kontakt: 099 281 8800   

ili e-mail: komunalni@donjikraljevec.hr


 

ZAKONSKE OBAVEZE SKRBNIKA PASA

nenapuštanje: Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je napuštanje životinje. Propisana je kazna do 30 000 kn.

obavezno mikročipiranje: Mikročipiranje pasa obavezno je u Republici Hrvatskoj. Kazna za nepoštovanje ove obaveze iznosi do 6000 kn.

kontrola razmnožavanja: Zakonska obaveza skrbnika je i osigurati kontrolu razmnožavanja životinje. Ako skrbnik ne želi zbrinuti neželjenu mladunčad, snosi troškove zbrinjavanja. Kao način kontrole razmnožavanja preporučuje se kastracija ženki i mužjaka, rutinski veterinarski zahvat koji sprječava neželjeno potomstvo. Kazna za nepoštovanje ove obaveze iznosi do 30 000 kn.

svi potrebni uvjeti: Skrbnik mora osigurati potrebne uvjete za kućne životinje, što uključuje i veterinarsku skrb. Zanemarivanje i zlostavljanje životinja kažnjivo je iznosom do 30 000 kn, a mučenje i ubijanje zatvorskom kaznom do godine dana.

ovlasti komunalnog redara: Skrbnik životinje obavezan je komunalnom redaru predočiti dokaz o mikročipiranju i cijepljenju psa.

 

čišćenje izmeta i povodac: Skrbnik je dužan počistiti izmet za svojim psom i držati životinju na povodcu, osim na mjestima gdje je dopušteno da se pas kreće slobodno.

udomljavanje umjesto kupnje: Udomljavanjem umjesto kupnje možete pomoći psu i svojoj zajednici. Pas iz skloništa je zdrav, cijepljen, mikročipiran i kastriran.

Budite odgovorni i ne riskirajte visoke novčane kazne! Odvedite svojega psa na cijepljenje, mikročipiranje i kastraciju te održavajte svoj grad čistim i ugodnim za život.

Ako ste svjedok kršenja zakona, zanemarivanja ili zlostavljanja životinja, svakako prijavite takve slučajeve nadležnoj veterinarskoj inspekciji i komunalnom redarstvu,
a u slučaju zlostavljanja i policiji. Budite aktivan sudionik društva i štitite životinje!

 

Zakonske obaveze – informativni letak

docgifIZVJEŠĆE O RADU POLJOKOMUNALNOG REDARA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2015.g.

POLJOKOMUNALNO REDARSTVO

Čistilo se, redilo, i kažnjavalo ali i opominjalo nesavjesne

Među glavnim obvezama poljokomunalnog redara je briga o radu i ispunjavanju obveza komunalne grupe, kaže Robert Balent, općinski redar. Komunalna grupa ima tri stalno zaposlena radnika, a u sezoni košnje trave i pri uređenju parkova i groblja pridružuju im se još dvojica iz programa javnih radova. Pokošeno je ukupno 230 tisuća kvadratnih metara zelenih površina po tjednom, dvotjednom i godišnjem planu košnje. Radi povećanja učinkovitosti kupljeni su i novi strojevi i alati.

komunalno redarstvo

Uz standardne poslove za komunalnu grupu obavljeni su i drugi, povjereni koncesionarima. Pregledana je javna rasvjeta i neka rasvjetna tijela zamijenjena, obavljeni su hitni popravci po domovima kulture i grobnim kućama. Uređeni su i svi poljski putevi. Tu molim vlasnike poljoprivrednih zemljišta da uklone granje koje se nad njih nadvilo i učine ih prohodnima, kaže Balent. Predstoji sezona čišćenja snijega, podsjećam da je obveza mještana da čiste snijeg sa nogostupa ispred svojih kuća.

Problem nam je i veliki broj psa lutalica, njih 20 je zbrinuto u azil za napuštene životinje Čakovec. Nijedan nije bio mikročipiran pa se nije moglo utvrditi vlasnika i svi su zbrinuti na teret općine. Na vlasnike pasa pak apeliram da ljubimce ne puštaju bez nadzora po parkovima i ulicama te da ih cijepe te mikročipiraju.

I ove godine je održana akcija čišćenja okoliša od odbačenog otpada “Zelena čistka”, sudjelovale su gotovo sve udruge pod, poljokomunalni redar ih koordinirao u suradnji sa ZEU “Prode” iz Hodošana. Uklonjene su dvije ruševne kuće, učinili su to samo vlasnici. Opominjalo se nesavjesne, vlasnike polja zaraslih u ambroziju i vlasnike zapuštenih dvorišta – njima je naređena košnja i uređenje okućnica. Postupalo se i prema fizičkim i pravnim osobama koje su kršile komunalni red, poslano je 70 opomena, 2 rješenja, više desetaka puta opominjano je usmeno. Za najteže prekršaje izrečene su i naplaćene novčane kazne, rekao je o komunalnim poslovima u Općini poljokomunalni redar.

Grb Donji Kraljevec_m

PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA U OPĆINI DONJI KRALJEVEC

 Prijava komunalnog nereda

Sukladno odredbi čl. 36. St. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općine Donji Kraljevec, ili na mail komunalnih redara komunalni@donjikraljevec.hr
Obrazac za prijavu preuzmiite ovdje.

otpad

ODLUKA O USPOSTAVI SUSTAVA ZA ZAPRIMANJE OBAVIJESTI O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU I EVIDENTIRANJU LOKACIJE ODBAČENOG OTPADA

Na temelju članka 36. St.2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13) i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske Županije broj 6/13 i 10/13)Temeljem članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13 i 10/13), načelnik općine Donji Kraljevec dana 02.05.2016.donosi:

ODLUKU o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Članak 1.

Ovom Odlukom uspostavlja se sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada na području Općine Donji Kraljevec.

Članak 2.

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem web stranice Općine Donji Kraljevec http://donjikraljevec.hr/komunalno-redarstvo/komunalni-redar/ u rubrici „Komunalno redarstvo“, gdje se putem priloženog obrasca i njegovom dostavom na e-mail komunalni@donjikraljevec.hr, ili poštom na adresu Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, 40320 Donji Kraljevec, o tome izvještava Općina Donji Kraljevec, tj. nadležni komunalni redar. Općina Donji Kraljevec, odnosno komunalni redar, dalje postupaju sukladno navedenom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 3.

Zaprimanjem prijava i evidentiranja lokacija, Općina Donji Kraljevec će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada i o tome voditi bazu podataka, sastavljati izvješća i provoditi nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada i eventualnih počinitelja, s posebnim naglaskom i nadzorom lokacija na kojima je u posljednje dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

NAČELNIK OPĆINE DONJI KRALJEVEC
KLASA: 022-05/16-01/20
URBROJ: 2109-06-16-01
D.Kraljevec, 02.05.2016. godine
NAČELNIK: Miljenko Horvat
Odluka o uspostavi sustava obavijesti o odbacenom otpadu 2016