Referendum

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA
OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Na temelju članka 17a i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/96., 92/01., 44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. – Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma OPĆINE DONJI KRALJEVEC donosi

 RJEŠENJE o određivanju glasačkih mjesta

Na području OPĆINE DONJI KRALJEVEC određuju se sljedeća glasačka mjesta:

1. glasačko mjesto broj 1.
DONJI KRALJEVEC 
OSNOVNA ŠKOLA, ČAKOVEČKA 7
koje obuhvaća birače s prebivalištem u DONJI KRALJEVEC: CVJETNA, ČAKOVEČKA, KOLODVORSKA ULICA, MURSKA,
ULICA AUGUSTA ŠENOE, ULICA KRALJA TOMISLAVA

2. glasačko mjesto broj 2.
DONJI KRALJEVEC
PROSTORIJE OPĆINE, KOLODVORSKA ULICA 52D
koje obuhvaća birače s prebivalištem u DONJI KRALJEVEC: DRAVSKA, FRANKOPANSKA ULICA, GROBLJANSKA, LUDBREŠKA, MLINSKA,
PRVOMAJSKA, ULICA BRAĆE RADIĆA, ULICA GORNJI KRAJ

3. glasačko mjesto broj 3.
HODOŠAN 
PROSTORIJE NOGOMETNOG KLUBA, ULICA BRAĆE RADIĆA
koje obuhvaća birače s prebivalištem u  HODOŠAN: CVJETNA ULICA, PRVOMAJSKA, TIHA, ULICA BRAĆE RADIĆA, VINOGRADSKA,
VUKOV GAJ, ZAVRTNA 1

4. glasačko mjesto broj 4.
 HODOŠAN 
VATROGASNI DOM, PRVOMAJSKA 2
koje obuhvaća birače s prebivalištem u HODOŠAN: ČAKOVEČKA, GLAVNA ULICA, GROBLJANSKA, PALIH BORACA, PREČNA, ŠKOLSKA,
USKA, ZLATOLJSKA

5. glasačko mjesto broj 5.
DONJI HRAŠĆAN
DOM KULTURE, DONJI HRAŠĆAN 96
koje obuhvaća birače s prebivalištem u DONJI HRAŠĆAN: DONJI HRAŠĆAN

6. glasačko mjesto broj 6.
DONJI PUSTAKOVEC 
DOM KULTURE, DONJI PUSTAKOVEC 111
koje obuhvaća birače s prebivalištem u  DONJI PUSTAKOVEC: DONJI PUSTAKOVEC

7. glasačko mjesto broj 7.
 SVETI JURAJ U TRNJU 
OSNOVNA ŠKOLA, SVETI JURAJ U TRNJU 51
koje obuhvaća birače s prebivalištem u  SVETI JURAJ U TRNJU: SVETI JURAJ U TRNJU

8. glasačko mjesto broj 8.
PALINOVEC 
DOM KULTURE, PALINOVEC
koje obuhvaća birače s prebivalištem u  PALINOVEC: PALINOVEC

KLASA: 013-01/13-01/15
URBROJ:2109-06-13-01
DONJI KRALJEVEC, 15.11.2013.