Financije

Dokumenti

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE  IZVJEŠTAJE (docx)

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU/SUGLASNOSTI

Obrazac IZJ – IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU/SUGLASNOSTI  (doc)

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Tablice uz obvezne Bilješke

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017.   –   31. prosinac 2017.

Završni Općina 2017

DJEČJI VRTIĆ FTIČEK
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31.prosinac 2017. 

Završni Vrtić 2017

CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA  
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.  

Završni Steiner 2017

Izvještaj o vlasničkim udjelima

Obrazac UDJ

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE  IZVJEŠTAJE

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA 
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA  
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017.  

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017.   –   30. lipanj 2017.

 

DJEČJI VRTIĆ FTIČEK
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017. 

 

CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA  
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017.  

 

OPĆINA DONJI KRALJEVEC
DOTACIJE UDUGAMA u 2016. godini – temeljem ugovora i sponzorstva DOTACIJE UDRUGAMA U 2016

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE  IZVJEŠTAJE

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA 
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Grb Donji Kraljevec_m

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 , 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 46. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), općinski načelnik općine Donji Kraljevec dana ­­­­­­­­­­­­­­ 05.01.2015. godine donosi PLAN NABAVE za 2016.g.

Grb Donji Kraljevec_m

PRORAČUN OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2016. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN

Grb Donji Kraljevec_m

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016.godina

Grb Donji Kraljevec_m

Izmjene i dopune plana razvojnih programa

Grb Donji Kraljevec_m

Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN RH 47/90, 27/93, 38/09) i i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 17. sjednici održanoj  10. prosinca 2015. godine, donosi PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2016. GODINU

Grb Donji Kraljevec_m

Temeljem članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14 I 99/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 17. sjednici održanoj 10.prosinca 2015. godine, donosi PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA 2016. GODINU

Grb Donji Kraljevec_m
Temeljem članka 76. Zakona o sportu (NN RH 71/06, 150/08, 124/10, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 17. sjednici održanoj  10.12.2015.  godine, donosi PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2016. GODINU

Grb Donji Kraljevec_m
IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2015 GODINU s izvršenjem do 27.11.2015.

Grb Donji Kraljevec_m

REPUBLIKA HRVATSKA
MEÐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.-30.06.2015.

I. OPćI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

obracun_proracuna_2015obracun proracuna_01.01.-30.06.2015.

OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2014. godinu

I. OPCI DIO

obracun_proracuna_2014 Obracun proracuna 2014

Temeljem članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11., 83/13, 143/13 i 13/14), i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13 i 10/13), načelnik Općine Donji Kraljevec dana 04.02.2015. godine donosi Pravilnik o nabavi robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna te nabavi radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna

 

Grb Donji Kraljevec

 

Proračun

Proračun za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.g.

Proracun2015

 

Rebalans Proračuna za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016.g.

Rebalans-2014

 

Plan razvojnih programa 2014.g.-2016.g.

Plan-razvojnih-programaPrijedlog – Odluka o izvršenju proračuna 2015.godinu

Odluka o izvrsavanju-proracuna- prijedlog

 

Prijedlog – Program u kulturi za 2015. godinu

Program-u-kulturi

 

 

Prijedlog – Program u sportu za 2015. godinu 

Program-sport