OBAVIJEST: Privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

OBAVIJEST: Privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Upute za sklapanje Ugovora o privremenom korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Donji Kraljevec

Dosadašnjim korisnicima na njihov zahtjev (čl. 57. st.1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu)

Fizičke i pravne osobe dosadašnji korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojima su istekli ugovori o zakupu za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske i koji su u mirnom posjedu istog mogu sklopiti ugovor o privremenom korištenju na rok od 2 godine odnosno do sklapanja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili zakupu zajedničkih pašnjaka, odnosno drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona o poljoprivredmo zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18).

-Obrazac:
Zahtjev za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec (čl.57. st. ZPZ)

Zahtjev-za-privremeno-korištenje-poljoprivrednog-zemljišta-u-vlasništvu-Republike-Hrvatske-na-području-Općine Donji Kraljevec

-Obrazac:
Zahtjev za izdavanje potvrde Općine Donji Kraljevec

Zahtjev-za-izdavanje-Potvrde-Općina-Donji Kraljevec

-Obrazac:
Izjava-Općina Donji Kraljevec

izjava

Napomena: obrasci se mogu podignuti ma www.donjikraljevec.hr i osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec u radnom vremenu od 7,00-15,00 sati.

prilog:

OBAVIJEST

Aktivni EU Projekti

Projekt "Snažno zaželi i ostvari"

Projekt „Snažno zaželi i ostvari“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. Projekt provodi Općina Donji Kraljevec u trajanju do 30 mjeseci, a zaposleno je 7 žena koje će kroz program socijalnih usluga preuzeti brigu o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju te im pomagati u svakodnevnim aktivnostima.

Nositelj projekta: Općina Donji Kraljevec
Ukupna vrijednost projekta: 1.437.525,96 kuna (projekt je 100% sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije)
Trajanje projekta: 30 mjeseci (22.02.2019. do 22.08.2021.)


VRIJEME

DONJI KRALJEVEC