Sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC

 

Klasa:021-05/18-01/24
Ur.broj:2109-06-18-01
D. Kraljevec, 03.08.2018.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec SAZIVAM 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za ČETVRTAK, 09. kolovoz 2018.g. s početkom u 20,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu projekta „Sportski trg i prateći sadržaji” na natječaj Programa ruralnog razvoja RH mjera 7.4.1. na području Općine Donji Kraljevec ,

2.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu projekta “Rekonstrukcija i opremanje DVD-a Palinovec” na natječaj Programa ruralnog razvoja RH mjera 7.4.1. u svrhu Centra za obuku mladeži Vatrogasne zajednice Općine Donji Kraljevec-Goričan ,

3.Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec ,

4.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Donji Kraljevec ,

5.Prijedlog odluke o izmjeni odluke o plaći ,

6.Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš ,

7.Prijedlog odluke o prihvaćanju Zapisnika o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti izvršavanja proračuna Općine Donji Kraljevec i Primjedbe Općine na Zapisnik ,

8.Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

 

Predsjednik OV Zoran Strahija, v.r.

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

– aktualnih 30 minuta,
– prihvaćanje izvoda iz zapisnika.

Na sjednicu pozivam:

a) načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b) zamjenika načelnika, gosp. Mladena Čavleka,
c) predsjednika Savjeta mladih, gosp. Juricu Belovari
d) predstavnike sredstava javnog priopćavanja

,