SAZVANA 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Klasa:021-05/18-01/21 Ur.broj:2109-06-18-01
D. Kraljevec, 08.06.2018.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec
SAZIVAM 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za SRIJEDU, 13. lipanj 2018. godine s početkom u 20,00 sati

u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1.Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Donji Kraljevec ,
2.Prijedlog odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za Općinu Donji Kraljevec za 2018. godinu ,
3.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Centra dr. Rudolfa Steinera ,
4.Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

Predsjednik OV: Zoran Strahija, v.r.

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

– aktualnih 30 minuta,
– prihvaćanje izvoda iz zapisnika.

Izvod_08sjOV_2018

Na sjednicu pozivam:
a) načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b) zamjenika načelnika, gosp. Mladena Čavleka,
c) predsjednika Savjeta mladih, gosp. Juricu Belovari
d) predstavnike sredstava javnog priopćavanja.

Poziv_09sjOV_2018

,