Temeljem članka 15.  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 31. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 6/13. i 10/13.), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 4. sjednici, održanoj 06.12.2017. godine, donosi PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave