UDRUGA ŽENA HODOŠAN: Održana redovna godišnja skupština

U subotu 14. veljače 2015. u holu Osnovne škole Hodošan članice Udruge žena Hodošan održale su svoju redovnu godišnju škupštinu.

Predsjednica udruge je Renata Slamek, dopredsjednica je Renata Zrna, a blagajničke poslove obavlja Violeta Markač.

Upravni odbor čine: Nataša Pendrić, Renata Zrna, Natalija Blagus, Renata Slamek, Bojana Baranašić, Martina Strahija, Kristina Zrna i Violeta Markač.

Analizirajući 2014. godinu Udruga žena je bila veoma aktivna.

679_7965
U plan rada Udruge žena Hodošan za 2015. godinu uvrštene su aktivnosti koje prate potrebe u Hodošanu, s ciljem obogaćivanja društvenog i kulturnog života mještana,a posebice žena i djece.

Naglasak djelovanja Udruge žena Hodošan je da u suradnji s ostalim udrugama u mjestu poboljša kvalitetu življena i provođenja slobodnog vremena žena i djece.
Naravno za ostvarivanje ovog cilja u planu je suradnja s udrugama s područja cijele Općine Donji Kraljevec a realizacija plana rada ovisi dakako o realizaciji financijskog plana.

Udruga žena Hodošan trenutno planira sljedeće aktivnosti:

• Sudjelovanje na općinskom fašnjaku
• Organizacija događaja vezena uz Hodošensko prošćenje
• Organizacija sportskih aktivnosti i susreta
• Organizacija izleta
• Sudjelovanje na Međunarodnom voćarskom sajmu
• Priprema za božićne svetkovine
• Posjet domu za starije i nemoćne „Strahija”
• Uređenje društvenog doma

Na skupštini su se u ime Općine Donji Kraljevec prisutnima obratili predsjednik VMO Zoran Strahija te općinski načelnik Miljenko Horvat.

, ,