SAZVANA 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Na temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

SAZIVAM 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za SRIJEDU, 18. ožujak 2015. godine  s početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D.

543_4385
Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED

1.Izvješće mandatne komisije,
2.Svečana prisega članova Općinskog vijeća,
3.Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007-2015 godine na području Općine Donji Kraljevec za 2014.godinu  ,
4.Izvješće o gospodarenju otpadom na području općine Donji Kraljevec u 2014. godini  ,
5.Izvješće o radu poljokomunalnog redara za 2014.g.  ,
6.Izvršenje Proračuna do 31.12.2014. godine  ,
a)Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2014.g.,
b)Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2014.g.,
c)Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2014.g.  ,
d)Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2014.g.  ,
7.Prijedlog izmjene i dopune Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Donji Kraljevec  ,
8.Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih i fekalnih voda na području Općine Donji Kraljevec /materijal  u  ,
9.Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Svetom Juraju u Trnju  ,
10.Prijedlog odluke o održavanju 10. Međunarodnog voćarskog sajma  ,
11.Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
– aktualnih 30 minuta,
– prihvaćanje zapisnika.

Na sjednicu pozivam:
a) načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b) zamjenicu načelnika, gđu. Snježanu Pongrac,
c) predstavnike sredstava javnog priopćavanja.

Predsjednik  OV: Zoran Strahija, v.r.

Obavijest o održavanju sjednice:
a)Predsjedniku Savjeta mladih

,