ODRŽANA 4. SJEDNICA SAVJETA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DONJEG MEĐIMURJA

ODRŽANA 4. SJEDNICA SAVJETA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DONJEG MEĐIMURJA

U utorak 24.03.2015. je održana 4. Sjednica savjeta za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja i donosimo njezine glavne zaključke:

  1. Jednočlanim domaćinstvima koja koriste usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada odobrava se dodatni popust od 5 %, tako da ukupni popust iznosi 45%. Temeljem toga cijena se sa sadašnjih 43,88 kuna smanjuje na 40,22 kune. Popust se počinje primjenjivati od 01.04.2015. godine.

 

  1. Na prijedlog samih korisnika javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpada odobrava im se besplatno dodatno odlaganje jedne vreće trave uz smeđe kante. Dodatnu vreću treba odložiti uz smeđu kantu, ne je vezati kako bi se lako utvrdilo da je u vreći tava. Ova pogodnost vrijedi samo za dodatnu predaju trave od 01.04 do 31.10 u godini, a vreću mora osigurati sam korisnik.

 

  1. Pozivaju se svi korisnici usluga da nastave sa odvajanjem otpada kako bi se količine miješanog komunalnog otpada dodatno smanjile, a time svi zajedno došli do manjih troškova gospodarenja otpadom te stvorili uvijete za eventualno uvođenje dodatnih popusta ili smanjenja cijene usluge.

 bio_kante2

 

, ,