Anketni upitnik – anketa o interesu građana za kupnju stana putem Programa poticane stanogradnje Općine Donji Kraljevec

Poštovani sugrađani,

Općina Donji Kraljevec nastoji osigurati svojim građanima, rješavanje stambenog pitanja putem Programa poticane stanogradnje Općine Donji Kraljevec.

Radi uvida u potrebe građana i boljeg planiranja Programa, provodimo anketu o interesu građana za kupnju stana po ovom Programu.

Odgovori građana pokazat će postoji li u našoj općini objektivna potreba i interes za daljnjom realizacijom Programa.

Zato Vas pozivamo da, ukoliko ste zainteresirani za kupnju stana po ovom Programu, ispunite Anketni upitnik (koji možete podići u prostorijama Općine Donji Kraljevec ili na www.donjikraljevec.hr), te da nam ga do 25. ožujka dostavite na adresu:

Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d,

poštom ili osobno u prijamnu kancelariju općinske uprave na istoj adresi, sa naznakom „Anketni upitnik za kupnju stana po Programu poticane stanogradnje Općine Donji Kraljevec“.

Anketni upitnik ispunjavaju punoljetne osobe s neriješenim ili neadekvatno riješenim stambenim prostorom.

U slučaju bračne ili izvanbračne zajednice, anketni upitnik ispunjava jedan bračni drug. Upitnik se ispunjava zaokruživanjem jednog ili više ponuđenih odgovora.

Zahvaljujemo na suradnji!

ANKETA POS

POS_stanovi

, , ,