ŠRD “ŠARAN”PALINOVEC – Održana izvještajna godišnja skupština

ŠRD “ŠARAN”PALINOVEC
Održana izvještajna godišnja skupština
U subotu 14.02.2015.g. u 18,oo sati u prostorijama ŠRD “Šaran” Palinovec održala  se
sjednica godišnje izvještajne skupštine.

671_7125Na samom otvaranju godišnje izvještajne skupštine predsjednik  ŠRD „Šaran” Palinovec Ivan Čanadi uputio je prisutnima pozdravnu riječ: “Poštovani uzvanici,dragi gosti  i svi prisutni,u ime našeg ribičkog društva „Šaran” Palinovec,želim Vam da se svi ugodno osjećate u našoj sredini na ovoj našoj godišnjoj skupštini.
Posebno bih srdačno pozdravio načelnika naše Općine Donji Kraljevec g. Miljenka HORVATA kao i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Palinovec g. Vladimira Sabola.
Osobito mi je drago pozdraviti predstavnike naših susjednih ribičkih udruga i to
ŠRD “Ribica” Turčišće ; ŠRD “Trnava” Hodošan;   ŠRD “Črnec” Donji Hrašćan i   ŠRD „Jezerišče” Sveti Juraj u Trnju.
Također pozdravljam i predstavnike naših udruga iz Palinovca i to Udruge žena Palinovec,DVD Palinovec, NK “Mladost” Palinovec i Udrugu mladih Palinovec.”…

U nastavku sjednice slijedio je Izbor radnog predsjedništva i zapisničara.
za Radno predsjedništvo od 3 člana izabrani su :
1.  Dragan Vurušić,predsjednik,
2.  Ivan Čanadi,član
3.  Ivan Pavlic,član i zapisničar

Nakon usvajanja Dnevnog reda, pročitano je Izvješće o radu za prethodnu 2014.godinu, Izvješće blagajnika za 2014. godinu, Izvješće Komisije za popis financijske i nefinancijske imovine,Izvješće predsjednika Nadzornog odbora, Izvješće: a. Predsjednika Komisije za poribljavanje b.Voditelja Takmičarske komisije te je održana kraćča rasprava i usvajanja izvješća za 2014.g.
IZVJEŠĆE O RADU SRP „Šaran” Palinovec za 2014.g.

“Poštovani gosti i ribolovci članovi našeg Društva srdačno Vas sve pozdravljam,a posebno pozdravljam sve naše sponzore,donatore, podupirajuće članove i sve ljude dobre volje koji su nam pomogli u izvršenju našeg Plana rada, a posebno oko dovršenja našeg Ribičkog doma.
Zahvaljujem se našim ribičima što su se u velikom broju uključili u zahtjevne radne akcije zbog čega smo gotovo u potpunosti izvršili naš Plan rada za 2014.g.
Posebno bih naglasio i čestitao našoj juniorskoj ekipi u sastavu Renato Barić, Damir Horvat i Marko Čanadi na postignutim uspjesima pod vođenjem Gorana Novaka i Horvata Ivana,a o čemu će poseban izvještaj podnijeti voditelj juniorske ekipe Goran Novak.
I naša je Komisija za poribljavanje izvršila svoj dio posla u 2014.g. te poribila naše jezero sa 106 kilograma šarana o čemu će izvješće podnijeti Josip Tomašek.
Kako što sam spomenuo u 2014.g. imali smo 8 radnih akcija kako na uređenju okoliša odnosno naše šetnice i takmičarske staze tako i na održavanju naših objekata. Posebno ističem sudjelovanje naši članova na košnji trave te čišćenju i uređenje nasada oko jezera. Također su sanirane i naše dotrajale klupe oko jezera. Velika je akcija organizirana i na poslovima prekrivanja i saniranja krovišta našeg sanitarnog čvora.
Organizirali smo i zahtjevnu radnu akciju na izgradnji našeg bočališta,koje je pred dovršenjem.

Posebno bih naglasio da smo za Dane naše općine dana 03.05.2014.g. bili domaćini takmičenja ribičkih ekipa iz naše općine uz pokroviteljstvo naše općine i Mjesnog odbora Palinovec.
Tada je 1. mjesto osvojila ekipa „Trnava” Hodošan, 2.”Črnec” Donji Hrašćan,3. „Jezerišće” Sv.Juraj u Trnju dok smo mi,kao domaćini,osvojili 4. -posljednje mjesto,što je i red domaćinu.
Za nagrade su se pobrinuli pokrovitelji ovog općinskog takmičenja.
Na kraju moram istaknuti veoma dobru suradnju između naših udruga u Palinovcu, a što se pokazalo na zajedničkoj organizaciji prvih seoskih igara mještana Palinovca koje su se održale na ovom našem prostoru
12.07.2014.g.Ove su igre bile dobro organizirane i sve udruge su se maksimalno uključile da bi one dobro uspjele,a posebno sam zahvalan našoj Udrugi žena koje su osmislile sadržaj tog sportsko-zabavnog
natjecanja i druženja svih Palinovčana i njihovih gostiju.U više sportskih disciplina ekipe su postigle ove rezultate:
1. mjesto DVD Palinovec, 2.mjesto SRD „Šaran” Palinovec 3.mjesto Udruga žena Palinovec 4.mjesto NK”Mladost” Palinovec 5.mjesto udruga mladih Palinovec

Ponosno mogu reci daje naše Društvo na ovom našem prostoru omogućilo kvalitetniji sportsko-rekreativni život svim dobronamjernim ljudima a to ćemo razvijati i u buduće.”

Hvala i BISTRO!
Predsjednik ŠRD „Šaran” Palinovec: Ivan Čanadi

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2015.g.

Članovima  Skupštine za ovu 2015.g. predlažen je u usvojen slijedeći PLAN RADA:

1.  Okupljanje naših ribolovaca,kadeta i ostalih članova u cilju izvršavanja zadaća iz našeg Statuta.
2.  Poribljavanje ribljim fondom našeg jezera.
3.  Sudjelovati u ribičkim natjecanjima,posebno ekipe naših juniora kao i organizirati takmičenja nakon otvaranja ribičke sezone te organizacija tradicionalnog takmičenja i druženje uz grah za 1. maj za sve mještane Palinovca.
4.  Okupljati mještane Palinovca i drugih zainteresiranih poradi sportsko-rekreativnih aktivnosti.
5.  Angažiranje svih naših članova pa i ostalih mještana Palinovca u akcijama zaštite i uređenje okoliša.
6.  Organizacija obaveznih radnih akcija i to najmanje 8(osam) u cilju održavanja okoliša i to: košnja trave,održavanje šetnice,ribičke staze i našeg jezera za koje aktivnosti planiramo kupiti „flaksaricu”.
7.  Nastaviti započete aktivnosti na uređenju mrjestilišta kao i dovršenju bočarske staze.

Da bi ovaj Plan rada u 2015.g. mogli uspješno realizirati predlažem ovaj FINANCIJSKI PLAN:
1.  Za uređenje mrjestilišta,organizaciju takmičenja drugi nužni
troškovi s tim u vezi………………………………………..:=10.000,00 kn
2. Troškovi radnih akcija(uređenje okoliša)……………………: =5.000,00 kn
3. Troškovi nabave i održavanje „flaksarice”…………………: =5.000.00 kn
Sveukupno…….:=20.000,00 kn

Predsjednik ŠRD „Šaran” Palinovec: Ivan Čanadi: Ivan Čanadi

671_7151
Poštovani uzvanici, uvaženi gosti kao i svi dobitnici naših zahvalnica, poštovani članovi našeg Društva
na završetku ove  godišnje skupštine i uspješne poslovne 2014. godine još jedanput se svima Vama najiskrenije zahvaljujem na velikoj pomoći našem ribičkom Društvu sa željom da se takova dobra suradnja nastavi i u buduće, a na dobrobit kako našeg Društva tako i svih mještana Palinovca pa i šire jer naš dobro uređen prostor koristimo na dobrobit kako naših ribiča i njihovih gostiju tako i svih Palinovčana, na što smo veoma ponosni.

Zbog toga smo za sve nas organizirali domjenak sa prvoklasnim jelom koje su pripremili naši kuhari g. Josip Tomašek i g. Josip Čemerika koji su ujedno i sponzori ovog domjenka.
Ovim bi završio ovu godišnju Skupštinu i sve Vas pozivam na ukusni domjenak.

Hvala svima i dobar tek.
BISTRO.

Predsjednik ŠRD”Šaran” : Ivan Čanadi

SRD saran_1

, ,