Održana Izborna skupština Udruge „Pjesma” – nova predsjednica udruge je Suzana Jakšić

Skupština Udruge „Pjesma”

Na održanoj Skupštini 22.veljače 2015.godine Udruge „Pjesma“ Općine Donji Kraljevec odabrano je novo vodstvo  Udruge. Tako je za predsjednicu odabrana Suzana Jakšić, za zamjenicu Emilija Kramar, za tajnicu Jacinta  Matijačić dok je za blagajnicu odabrana Nada Lepen.

Novoizabrana predsjednica predstavila je Plan i program rada za 2015.godinu gdje je uvrstila nekoliko nastupa, samostalnih koncerata kao i tradicionalne organizacije poput „Magdalenja u Donjem Kraljevcu“ te božićne koncerte, a napomenula je da je Udruzi potrebna i vlastita prostorija u kojoj bi mogle pohranjivati arhivu i održavati probe te da ih čeka prilagođavanje Statuta novom zakonu o udrugama. Skupštini su osim članova prisustvovali i razni gosti prijatelji Udruge koji su čestitali novoizabranom rukovodstvu i zaželjeli im puno uspjeha u daljnjem radu.

676_7611 Na slici s lijeve na desno: Franciska Herlić-članica Izvršnog odbora, Nada Lepen-blagajnica, Suzana Jakšić-predsjednica, Emilija Kramar-zamjenica predsjednice te Jacinta Matijačić-tajnica.

Kako je predsjednica Udruge gđa.Višnja Kramar bila spriječena voditi Skupštinu, prepustila je vođenje i predsjedavanje tajnici Lidiji Kramar.
Na početku skupštine tajnica udruge Lidija Kramar je pozdravila sve prisutne i zahvalila se svima onima koji su na bilo koji način pomogli u dosadašnjem radu udruge.
Kako se dosta toga u udruzi promijenilo i neki članovi su ostavili udrugu a predsjednica je otišla raditi u inozemstvo udruga je bila prisiljena napraviti izbornu skupštinu.

675_7591
Izvještaj o radu Udruge „Pjesma” za 2014.godinu

Udruga „Pjesma” kroz 2014.godinu doživjela je puno novih iskustava, tako je pjevačku skupinu napustila dosadašnja voditeljica Ljubica Crnčec prof.
te je Udruga našla novu voditeljicu dirigenticu Martinu Jakšić koja je svojim dolaskom omasovila i pomladila pjevačku sekciju.
Tako da je u 2014.godini pjevačka skupina povećala broj članova na 25 žena te su postale pjevački zbor, neke starije članice su napustile udrugu a neke nove su došle.
Nova voditeljica počela je sa učenjem novog repertoara pjesama raznih žanrova i aranžmana iz raznih krajeva svijeta, Lijepe naše i Međimurja.
Pjevačka skupina ove godine imala je nešto manji broj nastupa, ali je izvježbala nove izvedbe i spremna je zakoračiti u novu godinu sa puno elana i velikim repertoarom.
Udruga „Pjesma” u 2014.godini nastupila je kod Udruge umirovljenika grada Čakovca, na danima Općine Donji Kraljevec, na smotri zborova u Svetoj Mariji,
u Goričanu povodom proštenja, u Draškovcu na humanitarnom i na božičnom koncertu. Održala je i vlastite priredbe i koncerte, tako je 18.svibnja u Hodošanu na priredbi ugostila Društvo Međimuraca iz Slovenije te je održala koncert povodom manifestacije „Magdalenje u Donjem Kraljevcu” gdje je ugostila zborove, glazbenice i književnice dok su Udrugu „Pjesma” predstavljali zbor, tamburaši te Mario Šercer na orguljama, Stanko Novak na violini i Damir Jakšić na harmonici uz solisticu Karolinu Matijašec.
Tamburaška sekcija udruge ostala je vjerna svojoj Pjevačkoj skupini te ih je pratila na nekoliko nastupa a samostalno je održala nekolicinu nastupa i svirki tokom godine.
Treću godinu za redom udruga je održala i koncerte povodom Božičnih blagdana tako su se održali koncerti u Donjem Kraljevcu i Svetom Juraju u Trnju.
Povećanjem i dolaskom novih članova Udruga je uredila svoje odore sa novim detaljima šalovima u crnoj kombinaciji. (Višnja Kramar)

676_7605Naakon izbora slijedio je Pozdrav i plan rada novog predsjedništva Udruge koji je iznijela novo izabrana predsjednica Suzana Jakšić:

PLAN I PROGRAM RADA UDRUGE “PJESMA” OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2015. GODINU

U ovoj 2015. god. do sada smo ostvarili:
– gostovanje kod prijatelja Sv. Roka u Draškovcu (03.01.2015.)
– svoj Božićno-novogodisnji koncert u Sv. Jurju u Trnju (04.01.2015.)
– gostovanje u Strahonincu.(08.02.2015.)

675_7600
Za nadalje planiramo nastupiti:
– Dani općine Donji Kraljevec (07.05.2015.)
– Magdalenje u Donjem Kraljevcu
– Županijska smotra zborova u Svetoj Mariji
– Voćarski sajam 2015. u Donjem Kraljevcu
– Božićni koncert u Župnoj crkvi u Donjem Kraljevcu
– te sve druge manifestacije na koje budemo pozvani.

Na kraju skupštine slijedilo je obraćanje prisutnih gostiju iz udruga općine a  u ime Općine Donji Kraljevec se prisutnima obratila zamjenica načelnika Snježana Pongrac.

, , ,