IZVJEŠTAJ S REDOVNE 76.GODIŠNJE SKUPŠTINE DVD-a DONJI HRAŠĆAN

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJI HRAŠĆAN 1939. -2015.
dvd-logo1

IZVJEŠTAJ S REDOVNE 76.GODIŠNJE SKUPŠTINE DVD-a DONJI HRAŠĆAN

U subotu 14.veljače 2015.godine DVD Donji Hrašćan održao je 76. redovnu godišnju skupštinu.

Nakon otvaranja skupštine,pozdravne riječi i izbora radnog predsjedništva,zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,sljedila su izvješča Upravnog odbora,zapovjednika,blagajnika, Nadzornog odbora,te je predsjednik DVD-a Martin Kolarić iznio prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2015.godinu.

 671_7197

Prijedlog Programa rada društva za 2015-u godinu:

1.Redovito vršiti preventivne preglede opreme,bunara,hidranata i domaćinstva

2.Održavati vozilo,strojeve i opreme te kontrolirati vatrogasne aparate

3.Održavati vatrogasni dom,spremište i okoliš

4.Učestvovati na natjecanjima,proslavam i javnim vježbama

5.Uputiti članove na vatrogasnu obuku

6.Podržavati sve aktivnosti koje provodi vatrogasna jedinica

7.Izlaziti na intervencije gašenja požara i tehničke intervencije

8.Obilježiti mjesec zaštite od požara i dan sv.Florijana,našeg zaštitnika

9.Surađivati s Mjesnim odborom i svim organizacijama u D.Hrašćanu i šire

671_7169

Prijedlog Financijskog plana za 2015. godinu

1.Nabava opreme (motorna pumpa,cijevi,vat.odijela         15.000,00 kn

2.Registracija vozila                                                                   3.000,00 kn

3.Gorivo i mazivo                                                                        1.500,00 kn

4.Servis vozila i strojeva                                                            1.000,00 kn

5.Lječnički pregled vatrogasaca                                               3.500,00 kn

6.Troškovi natjecanja (prehrana vatrogasaca,kotizacija)       2.500,00 kn

7.Osiguranje vatrogasaca                                                         1.500,00 kn

8.Odražavanje vatrogasnih objekata                                      2.000,00 kn

UKUPNO:       30.000,00 kn

Kroz izvješća vidljivo je da je prošla godina bila je radna, s puno aktivnosti, posebno u radu s djecom.

Zatim je održana rasprava o usvajanju Izvješča, Programu rada i Financijskog plana za 2015.godinu.

Na dnevnom redu bila je i točka vezana uz izmjene i dopune Statuta društva.Članovi društva jednoglasno su prihvatili odluku o izmjeni i dopuni Statuta društva. Jednoglasno su prihvaćena i sva izvješća podnijeta na skupštini.

Na skupštini su nazočili načelnik Općine Donji Kraljevec Miljenko Horvat,predsjednik MO D.Hrašćan Tomica Mihalec,Stjepan Tomašek ispred VZMŽ,Dragutin Glad ispred VZPO Donji Kraljevec-Goričan,te DVD-a Domašinec,Turčišće,Palinovec,Sveti Juraj u Trnju,Donji Pustakovec,Donji Kraljevec, Hodošan,Goričan, i sve udruge iz našeg sela.

I na samom kraju Skupštine podijeljena su priznanja, te zahvalnice.

Svi vatrogasci,uzvanici i gosti nastavili su se družiti uz domjenak, a sve prisutne uz kišove kranjske klobasice i lendavsku graševinu zabavljao Joco Merkač.

U Donjem Hrašćanu 14.02.2015.                                         Tajnik DVD-a:Miroslav Sabol


DVD_Donji Hrasacan_4

, ,