DVD Sveti Juraj u Trnju – sazvana redovna godišnja skupština

DVD Sveti Juraj u Trnju

dvd-logo1

Za subotu 07.02.2015. s početkom u 19 sati u Društvenom domu Sveti Juraj u Trnju sazvana je redovna godišnja skupština DVD Sveti Juraj u Trnju .
Prijedlog dnevnog reda:

1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela i to:
-radnog Predsjedništva
-zapisničara
-dva ovjerovitelja zapisnika

2. Izvješća:
-Upravnog odbora i Zapovijednika
-Blagajnika
-Nadzornog odbora

3. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2015.
4. Rasprava
5. Usvajanje Izvješća,Programa rada i Financijskog plana
6. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva
7. Biranje novog člana NO
8. Podjela priznanja
9. Ostala pitanja

TAJNIK:Zdravko Halić
ZAPOVJEDNIK:Dario Vadlja
PREDSJEDNIK:Vladimir Kolonić

DVD_sv_juraj_1

, ,