Željeznički kolodvor Donji Kraljevec

Kolodvor Donji Kraljevec

Adresa kolodvora: Kolodvorska 43, Donji Kraljevec

Telefon u PU: 040 655 127

Informacije o voznom redu vlakova: 060 333 0444

NOVI VOZNI RED 2015./2016

Od nedjelje 13. prosinca 2015. na mreži pruga HŽ Infrastrukture na snagu je stupio novi vozni red koji važi od 13.12.2015. do 10.12.2016.

 

hz_logoNOVI VOZNI RED

Dolazak željeznice promijenio je suvremenu povijest Međimurja jer je time došao do punog izražaja njegov povoljan zemljopisni položaj.
Ujedno je to bio početak industrijskog razvoja, osnivanja prvih većih poduzeća i veće mobilnosti ljudi i roba.
Zahvaljujući željeznici mnogi su Međimurci krenuli u svijet „trbuhom za kruhom“, a neki su sudjelovali u gradnji željezničkih pruga širom Europe ili na željeznici pronašli posao.

kolodvor1

Donjokraljevski kolodvor, drugo je službeno željezničko mjesto na hrvatskom teritoriju, na koje je ušao prvi vlak i označio otvaranje za promet pruge Budimpešta – Nagykanizsa – Kotoriba – Čakovec Pragersko.
To je povijesna činjenica baš kao i početak tzv. „željezničke groznice“ koja je potaknula kretanje ljudi i razmjenu materijalnih dobara.
Svaka je pruga smanjivala razdaljine među naseljima i omogućila bolje iskorištavanje gospodarskih potencijala, ali i svladavala kulturološke barijere  i ostvarivala veću protočnost ljudi i ideja.

Zbog toga je nužno ulagati u željeznički promet i željeznički sustav jer je to i u Europi okosnica gospodarskog razvoja.

Danas, prva izgrađena hrvatska pruga ima status magistralne glavne željezničke pruge i prema rezultatima u teretnom prometu pripada najjačim prugama na Hrvatskim željeznicama.

Posebna je zanimljivost da je u Donjemu Kraljevcu dužnost prvoga tehničkog nadzornika pruge obavljao Johann Steiner, otac znanstvenika svjetskoga glasa i utemeljitelja antropozofije dr. Rudolfa Steinera, rođenoga 1861. u Donjemu Kraljevcu.

kolodvor nekad

Na dionici kroz današnju Hrvatsku bila su izgrađena tri kolodvora od kojih je Čakovec (Csaktornya) imao prvi rang, Kotoriba (Kottori) drugi, a Donji Kraljevec Kralvevecz) treći.

U skladu s tim u kolodvorima su izgrađene osnovne infrastrukturne građevine, pa je u Čakovcu bila prijamna zgrada, stambena zgrada za službenike, vodocrpna postaja, robno skladište, okretalica za lokomotive i vahtarnica (čuvarnica), u kolodvoru Kotoriba prijamna zgrada, zgrada za stanovanje, robno skladište i vodocrpna postaja, a u kolodvoru Donji Kraljevec prijamna zgrada i vahtarnica.