TERMINI SAKUPLJANJA OTPADA

SAKUPLJANJE OTPADA > TERMINI SAKUPLJANJA

Općina Donji Kraljevec 2017.

naselja: Donji Kraljevec, Hodošan
Prikupljanje otpada počinje od 7 sati.
CRNO – Termini sakupljanja komunalnog otpada (svake 2. srijede)
ZELENO Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (4. utorak u mjesecu)
SMEĐE Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svake 2.srijede)
CRVENOTermini sakupljanja glomaznog otpada (1. utorak u mjesecu) – naručuje se na telefon 040 645 535
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA PODRUČJU DONJEG KRALJEVCA 1  UTORAK U MJESECU
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)


Općina Donji Kraljevec 2017.
naselja: Palinovec, Donji Pustakovec, Donji Hrašćan, Sv. Juraj u Trnju
Prikupljanje otpada počinje od 7 sati.
CRNO – Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2. utorak)
ZELENOTermini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (4. utorak u mjesecu)
SMEĐETermini sakupljanja biorazgradivog otpada ( svaki 2.utorak)
CRVENOTermini sakupljanja glomaznog otpada (1. utorak u mjesecu) – naručuje se na telefon 040 645 535
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA PODRUČJU DONJEG KRALJEVCA 1  UTORAK U MJESECU
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)
pre-kom

www.pre-kom.hr

pre-kom_logo