TERMINI SAKUPLJANJA OTPADA

SAKUPLJANJE OTPADA > TERMINI SAKUPLJANJA

Općina Donji Kraljevec 2018.

naselja: Donji Kraljevec, Hodošan
Prikupljanje otpada počinje od 7 sati.
CRNO – Termini sakupljanja komunalnog otpada (svake 2. srijede)
ZELENO – Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (4. utorak u mjesecu)
SMEĐE Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svake 2.srijede)
CRVENO – Termini sakupljanja glomaznog otpada (1. utorak u mjesecu) naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 645 535 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE SUKLADNO PLANU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)

 

 

 

Općina Donji Kraljevec 2018.
naselja: Palinovec, Donji Pustakovec, Donji Hrašćan, Sv. Juraj u Trnju
Prikupljanje otpada počinje od 7 sati.
CRNO – Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2. utorak)
ZELENO – Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (4. utorak u mjesecu)
SMEĐE – Termini sakupljanja biorazgradivog otpada ( svaki 2.utorak)
CRVENO –Termini sakupljanja glomaznog otpada (1. utorak u mjesecu) – naručuje se na telefon 040 645 535
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE SUKLADNO PLANU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
    
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)
pre-kom

www.pre-kom.hr

pre-kom_logo