Prostorni plan

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Općina Donji Kraljevec, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještava javnost O IZRADI VI. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13 i 13/16) i II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA INDUSTRIJSKE ZONE U DONJEM KRALJEVCU („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/02 i 9/14)

Obavijest_o_izradi_IDPPUO_DPU_D_Kraljevec_2017, grad prelog, općina goričan i mala subotica


Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 25. sjednici održanoj 05.04.2017. godine, donijelo je:
ODLUKU O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA INDUSTRIJSKE ZONE U DONJEM KRALJEVCU

Odluka_o_izradi_II_ID_DPU_DIJELA_IND_ZONE_DKraljevec_2017


Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 I 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 25. sjednici održanoj 05.04.2017. godine, donijelo je:
ODLUKU O IZRADI VI. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Odluka_o_izradi_VI_ciljane_ID_PPUO_Donji_Kraljevec_2017


 

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

(Sl.glasnik Međimurske županije br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06,12/08, 9/11 i 20/13)

v_id_ppuo_dkraljevec_2016_izvjesce-ponovna-javna-rasprava


Prema čl. 106. Zakona o prostornom uređenju, nositelj izrade dostavlja izvješće sudionicima javne rasprave pisanu obavijest

Izvjesce javna rasprava_V_ID_PPUO_DONJI_KRALJEVEC_2016_NKP


 

PPUO Donji Kraljevec – Prostorni plan uređenje Općine Donji Kraljevec (Sl.gl. MŽ 3/04)

http://zavod.hr/donji_kraljevec/PPUO/PPUO_Donji_Kraljevec_2004.rar

PPUO Donji Kraljevec – I. ID Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec (Sl.gl. MŽ 3/04,11/04 i 10/06)


 

http://zavod.hr/donji_kraljevec/I_ID_PPUO/ID_PPUO_Donji_Kraljevec_2006.rar


 

PPUO Donji Kraljevec – II. ID II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec (Sl.gl. MŽ 3/04, 11/04, 10/06 i 12/08)

http://zavod.hr/donji_kraljevec/II_ID_PPUO/II_ID_PPUO_Donji_Kraljevec_2007.rar


 

PPUO Donji Kraljevec – III. ID III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec (Sl.gl. MŽ 3/04, 11/04, 10/06, 12/08 i 9/11)

http://zavod.hr/donji_kraljevec/III_ID_PPUO/III_ID_PPUO_Donji_Kraljevec_2011.rar


PPUO Donji Kraljevec – IV. ID IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Donji Kraljevec (Sl.gl. 3/04, ispravak 11/04, 10/06, 12/08, 9/11 i 20/13)

http://zavod.hr/donji_kraljevec/IV_ID_PPUO/4.%20ID%20PPUO%202013.rar