Prostorni plan

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

(Sl.glasnik Međimurske županije br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06,12/08, 9/11 i 20/13)

v_id_ppuo_dkraljevec_2016_izvjesce-ponovna-javna-rasprava


Prema čl. 106. Zakona o prostornom uređenju, nositelj izrade dostavlja izvješće sudionicima javne rasprave pisanu obavijest

Izvjesce javna rasprava_V_ID_PPUO_DONJI_KRALJEVEC_2016_NKP


 

PPUO Donji Kraljevec – Prostorni plan uređenje Općine Donji Kraljevec (Sl.gl. MŽ 3/04)

http://zavod.hr/donji_kraljevec/PPUO/PPUO_Donji_Kraljevec_2004.rar

PPUO Donji Kraljevec – I. ID Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec (Sl.gl. MŽ 3/04,11/04 i 10/06)


 

http://zavod.hr/donji_kraljevec/I_ID_PPUO/ID_PPUO_Donji_Kraljevec_2006.rar


 

PPUO Donji Kraljevec – II. ID II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec (Sl.gl. MŽ 3/04, 11/04, 10/06 i 12/08)

http://zavod.hr/donji_kraljevec/II_ID_PPUO/II_ID_PPUO_Donji_Kraljevec_2007.rar


 

PPUO Donji Kraljevec – III. ID III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec (Sl.gl. MŽ 3/04, 11/04, 10/06, 12/08 i 9/11)

http://zavod.hr/donji_kraljevec/III_ID_PPUO/III_ID_PPUO_Donji_Kraljevec_2011.rar


PPUO Donji Kraljevec – IV. ID IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Donji Kraljevec (Sl.gl. 3/04, ispravak 11/04, 10/06, 12/08, 9/11 i 20/13)

http://zavod.hr/donji_kraljevec/IV_ID_PPUO/4.%20ID%20PPUO%202013.rar