Proračun

grb opcine donji kraljevec3

OPĆINA DONI KRALJEVEC – KONSOLIDACIJA

REKAPITULACIJA RAZDOBLJA 01.01.2017. – 30.06.2017.

U konsolidiranom polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Donji Kraljevec za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

konsolidirani izvještaj 01.01.2017. – 30.06.2017.

 

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA  O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2017. GODINE

– BEZ PRORAČUNSKIH KORISNIKA

OBRAZLOŽENJE – IZVRŠENJE 30.06.2017. – Općina Donji Kraljevec

OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine” br. 87/08 i 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem I godišnjem Izvještvanju o Izvršenju proračuna (NN 24/13) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 2. sjednici održanoj dana 03.08.2017. godine usvojilo je IZVRŠENJE PRORAČUNA do 30.06.2017

konsolidirani izvještaj 01.01.2017. – 30.06.2017.

 

Temeljem članka 76. Zakona o sportu (NN RH 71/06, 150/08, 124/10, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 25. sjednici održanoj  05.04.2017.  godine, donosi IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2016. godini.

grb opcine donji kraljevec3Izvršenje plana razvojnih programa

Izvršenje plana razvojnih programa

grb opcine donji kraljevec3

Temeljem članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14 I 99/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 25. sjednici održanoj 05.04.2017. godine, donosi IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2016. godini.

grb opcine donji kraljevec3Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine” br. 87/08 i 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem I godišnjem izvještvanju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 25 sjednici održanoj dana 05.04.2017.godine usvojilo je
OBRAČUN PRORAČUNA I. OPĆI DIO 01.01.2016.-31.12.2016.

grb opcine donji kraljevec3Temeljem članka 81. i  82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu  (NN RH 124/14, 115/15 i 87/16, Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec,  je na svojoj 25.sjednici održanoj 05.04.2017. donijelo sljedeću
ODLUKU o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2016.

grb opcine donji kraljevec3

OBRAČUN PRORAČUNA  I.OPĆI DIO  RAZDOBLJE 01.01.2016. – 30.06.2016.

grb opcine donji kraljevec3

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA 01.01.– 30.06.2016. CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA

grb opcine donji kraljevec3

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA 01.01. – 30.06.2016. DJEČJI VRTIĆ „FTIČEK“

grb opcine donji kraljevec3

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.01.– 30.06.2016.

grb opcine donji kraljevec3

OPĆINA DONI KRALJEVEC  KONSOLIDACIJA REKAPITULACIJA RAZDOBLJA 01.01.2016. – 30.06.2016.

grb opcine donji kraljevec3

Temeljem članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na 18. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2016.   donosi IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Donji Kraljevec u 2015. godini

grb opcine donji kraljevec3
Temeljem članka 76. Zakona o športu («Narodne novine», broj 71/06) i Statuta Općine Donji Kraljevec Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na18 sjednici, održanoj dana 07. ožujka   godine, donijelo je IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Donji Kraljevec za 2015. godinu

grb opcine donji kraljevec3
Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine” br. 87/08 i 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem I godišnjem izvještvanju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 18. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2016. godine usvojilo je OBRAČUN PRORAČUNA I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

grb opcine donji kraljevec3
OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2015. GODINE