Pristup informacijama

Grb-Donji-Kraljevec_m

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 77/11) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Njime se propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno spomenutim, kao i drugim zakonima.

„Pravo na pristup informacijama“ obuhvaća pravo ovlaštenika (odnosno svake domaće ili strane fizičke ili pravne osobe koja zahtijeva pristup informaciji) na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev se podnosi na adresu:

Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, 40320 Donji Kraljevec

a može se:

– predati i u pisarnicu Općine Donji Kraljevec – putem elektroničke pošte: opcina@donjikraljevec.hr

Usmeni zahtjev primit će  na zapisnik službenik za informiranje svakim radnim danom gradske uprave od 7,00 do 15,00 sati u Općinskoj upravi Općine Donji Kraljevec.

 
Preuzimanje:

1. Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama Preuzimanje

2. Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije Preuzimanje

3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija  Preuzimanje

4. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.) Preuzimanje

5. Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj  13. sjednici održanoj 15. prosinca 2006. određuje Silviju Habuš,administrativnog referenta JUO, službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama. Preuzimanje odluke u cijelosti OVDJE