OŠ Hodošan

Osnovna škola HODOŠAN

Osnovna škola Hodošan  ima u svom sastavu matičnu školu u Hodošanu s 10 odjela razredne i predmetne nastave, PŠ Sveti Juraj u Trnju s 2 kombinirana odjela razredne nastave te PŠ Palinovec također s 2 kombinirana odjela razredne nastave.

Matičnu školu polaze učenici I. – VIII. razreda iz Hodošana, Donjeg Hrašćana, Donjeg Pustakovca, Palinovca i Svetog Jurja u Trnju. Područnu školu u Svetom Jurju u Trnju pohađaju učenici I. – IV. razreda iz Donjeg Pustakovca i Svetog Jurja u Trnju. PŠ Palinovec pohađaju učenici I. – IV. razreda iz Palinovca.

Školsko područje u cjelini je dio Župe Sveti Juraj u Trnju.

Osnovna škola Hodošan svojim školskim područjem nije sukladna ustrojstvu općina. Nastavu polaze učenici iz svih mjesta općine Donji Kraljevec osim općinskog središta Donjeg Kraljevca.

Školsko područje seoskog je karaktera. Za sve učenike iz Donjeg Pustakovca, Svetog Jurja u Trnju, Palinovca i Donjeg Hrašćana organiziran je prijevoz autobusom na teret Proračuna Međimurske županije.

Posebne društvene i kulturne aktivnosti u svim ovim naseljima lokalnog su karaktera i u potpunosti ne zadovoljavaju potrebe školske djece (nema kina, kazališta, diskoteke, glazbene ili druge specijalizirane škole, pošte, ambulante, trgovina s građevinskim materijalom, metalnom robom, tekstilom…). Škola stoga preuzima odgovornost u organizaciji putovanja u gradove i kulturne ustanove, daje mnoge javne priredbe i organizira predavanja u svom prostoru. Otvorena je prema okruženju i uspostavlja najrazličitije oblike partnerstva na lokalnoj razini i šire. U svojoj sredini Osnovna škola Hodošan posebno se zalaže za što raznovrsniji gospodarski, kulturni i komunalni napredak ovoga kraja, da bi se time zadržali ljudi i udovoljilo njihovim potrebama.

Od jeseni 1996. godine u adaptiranim prostorima škole i dijelom dograđenim prostorima djeluje i jedan odjel predškolskog odgoja (30-tak polaznika u mješovitoj skupini). Reorganizacijom tijekom 1999. godine formiran je samostalni Dječji vrtić “Ftiček” Donji Kraljevec koji preuzima odgovornost organizacije predškolskog odgoja i naobrazbe na cijelom području općine Donji Kraljevec. Osnovna škola Hodošan ishodila je sva potrebna odobrenja da se u sva tri područna odjela Škole i nadalje organizira bilo kakva predškolska djelatnost. Međusobne odnose s DV “Ftiček” Škola je riješila prikladnim ugovorom.

Najveći problem ovog područja je sve manji broj djece. U zadnjih 23 godine broj učenika je smanjen s 390 na 210. Održavanje tri velika prostora uz minimalna redovita sredstva za materijalne troškove traži od školske uprave maksimalne napore. Troškove povećavaju svakodnevna putovanja na seminare, u poštu, banku, trgovine i slično. Slaba prometna povezanost javnim prijevozom povećava troškove putovanja i produžava vrijeme odsutnosti učitelja i ostalih djelatnika škole.

Prva je međimurska škola koja je započela raditi u jednoj smjeni u svim odjelima i to od 1. veljače 2003. godine. Kompletnu rekonstrukciju prostora i modifikaciju rasporeda Škola je obavila sama. To je bio prvi korak ka produženom, a kasnije i cjelodnevnom boravku za sve učenike u čemu bi ova škola trebala opet biti prva.

Škola od nadležnih struktura koje u ruke primaju i proučavaju ovaj Plan i program što prije očekuje što veću programsku autonomiju i financijsku injekciju. Razlozi za to su u nedovoljnoj  financijskoj potpori, dostavi opreme. Osiguravanje stručnih i dostatnih novih radnih mjesta veoma dobro obavlja Ministarstvo.

Škola će se i ove godine osloniti na svoje snage, lokalnu sredinu i pomoć dobronamjernih pojedinaca, udruga, ustanova i tvrtki te ostvariti svoj osnovni cilj: dobar odgoj i obrazovanje učenika Osnovne škole Hodošan.

 

PODACI O ŠKOLI

Adresa:Osnovna škola Hodošan

Hodošan, Braće Radića 2/A

40 320 Donji Kraljevec

Matični broj škole: 3109003

OIB: 50739192406

Matični broj kod Ministarstva prosvjete i športa: 20-521-001

RKDP:  13748

Telefon:  040/679-451, tel/fax: 679-516

E-mail (uprava):   os-hodosan@ck.ht.hr

Web stranica:  www.skola-hodosan.hr

Područni odjeli:

Matična škola Hodošan , Hodošan, Braće Radića 2/A, 40 320 Donji Kraljevec, osnovana 1858. godine, zadnja zgrada sagrađena 1982. godine

  1. PŠ Sveti Juraj u Trnju (RS Sveti Juraj u Trnju), Sveti Juraj u Trnju 52, 40 323 Prelog,  tel: 628-044, osnovana 1833. godine, zadnja zgrada sagrađena 1984. godine
  2. PŠ Palinovec (RS Palinovec), Palinovec 223, 40 320 Donji Kraljevec, telefon: 673 – 022, osnovana 1945. godine, zadnja zgrada dovršena 1958. godine

 

 

Ukupno OŠ Hodošan:

· broj učenika 218
· pedagoški i organizacijski poslovi 3
· broj učitelja  – puno radno vrijeme (s vjeroučiteljicom, stranim jezikom)   – puno radno vrijeme 15
· broj učitelja  – nepuno radno vrijeme (s izbornim stranim jezikom)   – nepuno radno vrijeme 13
· tehničko osoblje 7

Ravnatelj škole, voditelj smjene i satničar : Ivan Barić

Tajnica škole : Marija Ivković

Pedagoginja : Jelena Sobočan Tkalčec