Općinski načelnik

OPĆINSKA TIJELA

Općinski načelnik 

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno.

nacelnik_miljenko_horvat_m

 

 

 

U drugome krugu izravnih izbora za načelnika općine Donji Kraljevec izabran je  HSS-ov kandidat za načelnika Miljenko Horvat iz Donjeg Kraljevca.

 

 

 

 


 

Raspored dodijeljene žurne pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica elementarne nepogode po Odluci Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 22. prosinca 2016. godine donijela je “Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode mraza iz travnja 2016. godine” , KLASA: 022-03/16-04059, URBROJ: 510301-25/14-16-2.

Temeljem točke III. Odluke, Ministarstvo financija će doznačiti sredstva. Pomoć je bespovratna.

 

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 , 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 46. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), općinski načelnik općine Donji Kraljevec dana ­­­­­­­­­­­­­­16.1.2017. godine donosi PLAN NABAVE za 2017.g.

Plan nabave za 2017

Plan nabave donosi se za proračunsku 2017.godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, podacima o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka, planiranom trajanju ugovora, te napomeni.

Plan nabave se tijekom proračunske godine može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune Plana nabave biti će vidljivo naznačene na osnovni plan nabave za 2017.god.

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 , 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 46. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), općinski načelnik općine Donji Kraljevec dana 16.01.2016. godine donosi

I.IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE za 2016.g.

Prijedlog i Izmjena i dopuna PLANA NABAVE za 2016