Kontakt

OPĆINA DONJI KRALJEVEC
KOLODVORSKA 52d
40320 DONJI KRALJEVEC

TEL: 00 385 40 655 126
e-mail adresa općine: opcina@donjikraljevec.hr

Radno vrijeme Općine: pon – pet  7 – 15 sati