Komunalno redarstvo

POLJOKOMUNALNO REDARSTVO

Grb-Donji-Kraljevec_m Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o Komunalnom redu Općine Donji Kraljevec krajem 2013. ustrojeno je u sklopu Jedinstvenog upravnog odjela Poljokomunalno redarstvo.

Poslove poljokomunalnog redara obavlja Robert Balent.

kontakt: 099 281 8800    ili e-mail: komunalni@donjikraljevec.hr

Prvo što se uradilo bio je pregled zatvorenih i saniranih odlagališta otpada na području cijele Općine, te je po potrebi izvršena sanacija istih sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Poljokomunalni redar zadužen je za rad i normalno funkcioniranje komunalne grupe. Komunalna grupa broji tri člana. Oni brinu o uređenju svih javnih površina u naseljima Općine, o grobljima te obavljaju sve tekuće i hitne tehničke poslove u Općini.

komunalni-redar-robert-balentU Općini ima oko 221.300 m2 zelenih površina koje se održavaju, kose i uređuju po planu košnje tijekom godine. Krug košnje zatvara se svaka 2 tjedna. Za kvalitetniji rad grupe kupljeni su i novi strojevi i alati (samohodna traktorska kosilica, trimer, kosilica..). U zimskim mjesecima bilo je problema s čišćenjem snijega i leda s nogostupa. Bilo je podijeljeno više usmenih i 6 pismenih opomena.

Veliki problem su i psi lutalice. Zbrinut je velik broj lešina pasa i mačaka koji su stradali od naleta vozila. Dvadeset napuštenih pasa zbrinuli su Bioinstitut i Sklonište za napuštene životinje o trošku Općine. Naime, životinje nisu bile čipirane pa je samim time i vlasnik nepoznat. Ovim putem apeliramo na vlasnike kućnih ljubimaca da se brinu o svojim psima, cijepe ih, mikročipiraju i ne puštaju bez nadzora na javne površine.

Od strane koncesionara organiziran je i odvoz fekalnih voda na Pročistač otpadnih voda u D. Kraljevcu. Sanirani su i poljski putovi. Prioritet su bili najlošiji poljski putovi kroz sva naselja. Održane su i dvije velike organizirane akcije čišćenja odbačenog otpada za Dan planeta Zemlja i velika akcija uklanjanja ambrozije u kojoj su sudjelovale gotovo sve općinske udruge. Poslane su opomene domaćinstvima koja se još nisu ni na bilo koji način uključila u organizirani odvoz otpada. Pripadnici Civilne zaštite sudjelovali su u obrani od poplave na Trnavi kod graničnog prijelaza Goričan.

Podijeljena je 41 opomena fizičkim i pravnim osobama zbog ilegalno odbačenog komunalnog i građevinskog otpada u prirodu, s naredbom o uklanjanju istog od strane počinitelja prekršaja. Postavljena je i vertikalna prometna signalizacija na prometnicama kojima upravlja Općina, zamijenjeni su poklopci i izvršeno podlaganje poklopaca kanalizacije koji su lupali. Izvršen je pregled i zamjena svjetala javne rasvjete.

 

Grb-Donji-Kraljevec_m


Prijava komunalnog nereda 

Sukladno odredbi čl. 36. St. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općine Donji Kraljevec, ili na mail komunalnog redara komunalni@donjikraljevec.hr.

Obrazac za prijavu preuzmite ovdje.


Grb-Donji-Kraljevec_m

 

OPĆINA DONJI KRALJEVEC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – KOMUNALNO REDARSTVO

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE DONJI KRALJEVEC O ODVOZU FEKALNIH VODA

Obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja,odvoza i zbrinjavanja otpadnih i fekalnih voda na području  Općine Donji Kraljevec obavljat će ISKLJUČIVO koncesionar PZ Stella,Gornji kraj 109 Donji Kraljevec.

Zbrinjavanje se vrši na pročistaču otpadnih voda u Donjem Kraljevcu.
Tehničke pojedinosti oko odvoza možete dogovoriti sa osobom koja vrši odvoz.

Kontakt osobe koja vrši odvoz je:
MIRO GOSARIĆ   Mob: 098/1389665

POLJO-KOMUNALNI REDAR:Robert  Balent

 

Grb-Donji-Kraljevec_m

OPĆINA DONJI KRALJEVEC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KOMUNALNO REDARSTVO

OBAVIJEST VLASNICIMA I DRŽATELJIMA KUĆNIH LJUBIMACA PASA I MAČAKA

Zbog svakodnevnih prijava da se psi bez nadzora kreću po ulicama,upozoravaju se vlasnici pasa na pridržavanje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca.

Držatelj kućnog ljubimca dužan je životinju držati sukladno propisima o zaštiti životinja,veterinarstvu,zaštiti prirode, javnom redu i miru.

Ovim putem pozivam držaoce pasa da cijepe pse protiv bjesnoće i mikročipiraju ih,to je njihova zakonska obveza.

Izvan zatvorenog odnosno ograđenog prostora (dvorišta) psi se mogu kretati samo pod stalnim nadzorom njegova pratioca.
Psi se moraju voditi na uzici,a zloćudni i nasrtljivi psi moraju imati brnjicu. Zbog navedenog upozoravamo sve vlasnike pasa da vode brigu,da se njihovi kućni ljubimci bez kontrole ne kreću ulicama.
U članku 25.ove odluke propisane su i novčane kazne za prekršitelje ove Odluke.Da bi izbjegli neugodnosti i novčane kazne molimo da se postupi po ovoj obavijesti.


KOMUNALNI REDAR:
Robert Balent

Grb-Donji-Kraljevec_m
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KOMUNALNO REDARSTVO

OBAVIJEST O UKLANJANJU SNIJEGA I LEDA SA JAVNIH POVRŠINA

Temeljem čl.55 Odluke o komunalnom redu Općine Donji Kraljevec  vlasnici stambenih i poslovnih prostorija kao i vlasnici građevinskog zemljišta dužni su čistiti snijeg i led sa NOGOSTUPA i drugih javnih površina,kao i oko objekta i zemljišta koji koriste.
Oko višestambenih zgrada čišćenje snijega obaveza je skupa stanara.su dužni očistiti ove površine tako da uvijek budu sposobne za nesmetan namijenjeni promet.

komunalni redar: ROBERT BALENT