Ponude

Temeljem članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13 i 10/13) i članka 2. Pravilniku...