najava: OPĆINSKI FAŠNJAK U HODOŠANU

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DONJI KRALJEVEC KLASA:334-01/18-01/1 UR.BROJ:2109-06-18-01 Donji Kraljevec, 22.01.2018. PREDMET:    OPĆINSKI FAŠNJAK U HODOŠANU U...