Poziv za sudjelovanje u projektu “Informativni glasnik općine Donji Kraljevec broj 17”

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

KLASA:612-10/18-01/2
UR.BROJ:2109-06-18-01

Donji Kraljevec, 30. listopad 2018.

– Svim udrugama koje participiraju u Proračunu općine Donji Kraljevec
– svim udrugama čiji su članovi s područja općine Donji Kraljevec

Predmet: Poziv za sudjelovanje u projektu “Informativni glasnik općine Donji Kraljevec broj 17”

Poštovani;
Općina Donji Kraljevec priprema izdavanje Sedamnaestog  broja Informativnog glasnika koji bi trebao biti tiskan i distribuiran za božićne i novogodišnje blagdane.

Pozivamo sve mjesne odbore i udruge koje u njima djeluju, a posebno one koje primaju sredstva iz općinskog proračuna, da što prije, a najkasnije do petka, 23. studenog 2018. na bilo koji način dostave pisani i slikovni materijal vezan za svoj redoviti rad ili povremene akcije i to:
– računalno ispisane tekstove o svom radu.
– fotografije u bilo kom izvornom obliku (“prava fotografija”, foto papir, CD, stick, DVD…). Fotografije ne treba smanjivati ili povećavati, uređivati, obrađivati… ne ih umetati u tekst (integrirati u *doc, *.rtf…) nego slati kao prilog tekstu!!
– svi prilozi vraćaju se autorima ili udrugama

Radovi se mogu uručiti:
– osobno ili putem pošte u Općinu Donji Kraljevec
– poslati na E-mail: mailto:opcina@donjikraljevec.hr

VAŽNO:
– Objavljuje se samo ono što vi želite, tekstovi se samo novinarski obrađuju, radi se lektura i korektura u najosnovnijem obliku
– Ukoliko bude previše materijala reducira se broj fotografija

Napominjemo da će se uvrstiti samo oni prilozi koji će stići do navedenog roka, te da vas nećemo dodatno telefonski kontaktirati za dostavu priloga.

Nadamo se da ćete nam izaći u susret, omogućiti izdavanje Glasnika i ujedno opravdati suradnju s Općinom Donji Kraljevec.

Srdačan pozdrav!

NAČELNIK
Miljenko Horvat

prilog:

Glasnik_poziv102018 (pdf)

, , , ,