ZAŠTITARSKO-EKOLOŠKA UDRUGA“PRODE“ ORGANIZIRALA EDUKACIJU UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA U DONJEM KRALJEVCU I HODOŠANU

Dana 11. i 12. rujna 2018. godine u organizaciji Zaštitarsko-ekološke udruge „PRODE“ iz Hodošana i u suradnji sa komunalnim poduzećem „PRE-KOM“ d.o.o. iz Preloga, izvršena je edukacija učenika nižih razreda u OŠ Donji Kraljevec i Hodošan, te u PŠ Sveti Juraj u trnju i Palinovec, na temu kako se postupa sa otpadom pod nazivom „NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI“.

Navedeno predavanje izvršio je djelatnik poduzeća „PRE-KOM“ iz Preloga Mario Cetko. Samom edukacijom prvašići su stekli nova znanja kako postupiti i razvrstati otpad, dok su učenici drugih, trećih i četvrtih razreda ponovili znanja o navedenoj temi, te su stekli neka nova znanja.

Članovi ZEU Prode Ljubomir Levačić, Anita Višnić i Kristina Vrček, kao i poljokomunalni redar općine Donji Kraljevec Rober Balent izvršili su edukaciju viših razreda (5.-8. razreda) u OŠ Donji Kraljevec na temu Zagađenje i onečišćenje okoliša i postupanje sa nekim vrstama opasnog otpada pronađenog u prirodi (infektivni otpad, eksplozivi i municija i strvine), postupak prilikom pronalaska i način zbrinjavanja istog.

Edukacija za više razrede u OŠ Hodošan izvršiti će se tijekom mjeseca studenog 2018. godine.

Zahvaljujemo se na suradnji OŠ Donji Kraljevec i OŠ Hodošan, kao i komunalnom poduzeću „PRE-KOM“ d.o.o. iz Preloga, koji su nam pomogli da uspješno izvršimo edukaciju, koja je na korist kako učenicima, tako i nastavnicima.

Kristian Vuk   

 

, , ,