SAZVANA 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za PETAK, 14. rujan 2018.g. s početkom u 19,00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Klasa:021-05/18-01/25 Ur.broj:2109-06-18-01
D. Kraljevec, 10.08.2018.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec
SAZIVAM 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za PETAK, 14. rujan 2018.g. s početkom u 19,00 sati

u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Obračun Proračuna od 01.01.2018. do 30.06.2018. g. ,
2. Prijedlog odluke o kupnji nekretnine u Hodošanu ,
3. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

Predsjednik OV Zoran Strahija, v.r.

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
– aktualnih 30 minuta,
– prihvaćanje izvoda iz zapisnika.

Na sjednicu pozivam:

a) načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b) zamjenika načelnika, gosp. Mladena Čavleka,
c) predsjednika Savjeta mladih, gosp. Juricu Belovari
d) predstavnike sredstava javnog priopćavanja