Općina Donji Kraljevec raspisuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnim prikupljanjem pisanih ponuda

Temeljem članka 1. i članka 2. Odluke o cijeni građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Donji kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 15/17) Općina Donji Kraljevec raspisuje

NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnim prikupljanjem pisanih ponuda

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u stambenoj zoni „Istok” u Donjem Kraljevcu u vlasništvu Općine Donji Kraljevec (dalje u tekstu: Prodavatelj) i to:

a) kat. čest. 4440/5, k.o. Donji Kraljevec, površine 752 m2, Gmajna, livada, identična sa z.k.č. 4440/5, zk.ul. 4585, k.o. Donji Kraljevec, površine 752m2, Gmajna, livada;

b) kat. čest. 4440/6, k.o. Donji Kraljevec, površine 749 m2, Gmajna, livada, identična sa z.k.č. 4440/6, zk.ul. 4585, k.o. Donji Kraljevec, površine 749m2, Gmajna, livada;

c) kat. čest. 4440/7, k.o. Donji Kraljevec, površine 747 m2, Gmajna, livada, identična sa z.k.č. 4440/7, zk.ul. 4585, k.o. Donji Kraljevec, površine 747m2, Gmajna, livada;

d) kat. čest. 4440/8, k.o. Donji Kraljevec, površine 744m2, Gmajna, livada, identična sa z.k.č. 4440/8, zk.ul. 4585, k.o. Donji Kraljevec, površine 744m2, Gmajna, livada;

e) kat. čest. 4440/9, k.o. Donji Kraljevec, površine 777 m2, Gmajna, livada, identična sa z.k.č. 4440/9, zk.ul. 4585, k.o. Donji Kraljevec, površine 777m2, Gmajna, livada;

f) kat. čest. 4440/12, k.o. Donji Kraljevec, površine 797 m2, Gmajna, livada, identična sa z.k.č. 4440/12, zk.ul. 4585, k.o. Donji Kraljevec, površine 797m2, Gmajna, livada;

g) kat. čest. 4440/13, k.o. Donji Kraljevec, površine 791 m2, Gmajna, livada, identična sa z.k.č. 4440/13, zk.ul. 4585, k.o. Donji Kraljevec, površine 791m2, Gmajna, livada;

h) kat. čest. 4440/14, k.o. Donji Kraljevec, površine 784 m2, Gmajna, livada, identična sa z.k.č. 4440/14, zk.ul. 4585, k.o. Donji Kraljevec, površine 784m2, Gmajna, livada;

i)kat. čest. 4469/1, k.o. Donji Kraljevec, površine 763 m2, Gmajna, livada, identična sa z.k.č. 4469/1, zk.ul. 4590, k.o. Donji Kraljevec, površine 763m2, Gmajna, livada;

j) kat. čest. 4469/2, k.o. Donji Kraljevec, površine 746 m2, Gmajna, livada, identična sa z.k.č. 4469/2, zk.ul. 4590, k.o. Donji Kraljevec, površine 746m2, Gmajna, livada;

k) kat. čest. 4469/3, k.o. Donji Kraljevec, površine 745 m2, Gmajna, livada, identična sa z.k.č. 4469/3, zk.ul. 4590, k.o. Donji Kraljevec, površine 745m2, Gmajna, livada;

I) kat. čest. 4469/4, k.o. Donji Kraljevec, površine 770 m2, Gmajna, livada, identična sa z.k.č. 4469/4, zk.ul. 4590, k.o. Donji Kraljevec, površine 770m2, Gmajna, livada;

Početna cijena čestica navedenih pod iznosi:
a) 9.249,60 EURA
b) 9.212,70 EURA
c) 9.188,10 EURA
d) 9.151,20 UERA
e) 9.557,10 EURA
f) 9.803,10 EURA
g) 9.729,30 EURA
h) 9.643,20 EURA
i) 9.384,90 EURA
j) 9.175,80 EURA
k) 9.163,50 EURA
1) 9.471,00 EURA

protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju NBH na dan isplate.

Prilog:

natječaj za prodaju gradilišta-Zona Istok Donji Kraljevec_20180713

gradilišta zona Istok_20180713

 

,