OBAVIJEST O IZRADI VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC – CILJANE IZMJENE I DOPUNE

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa:350-02/18-01/1 Ur.br:2109-06-18-51
Donji Kraljevec, 10.07.2018.

 

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13 i 65/17), Općina Donji Kraljevec, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještava javnost O IZRADI VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC – CILJANE IZMJENE I DOPUNE
(„Službeni glasnik Međimurske županije” broj 3/04, ispr. 11/04,10/06,12/08, 9/11, 20/13,13/16 i15/17)

Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec donijelo je Odluku o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13, 13/16 i 15/17).

Detaljne informacije o tijeku izrade Prostornog plana mogu se dobiti u Općini Donji Kraljevec, Jedinstveni upravni odjel, Kolodvorska 52d, 40 320 Donji Kraljevec, ili upitom na broj 040 655 126.

Jedinstveni upravni odjel

prilog:

Obavijest PPUO20180710 (10.07.2018.)

, ,