PRETHODNO SAVJETOVANJE: REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U OPĆINI DONJI KRALJEVEC PRIMJENOM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ZAŠTITE OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA-NABAVA ROBE I RADOVA

PRETHODNO SAVJETOVANJE:REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U OPĆINI DONJI KRALJEVEC PRIMJENOM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ZAŠTITE OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA-NABAVA ROBE I RADOVA

Općina Donji Kraljevec
Kolodvorska 52D 40000 Donji Kraljevec
KLASA:404-01/18-01/10 URBROJ.2109-06-18-02
D. Kraljevec 11.06.2018.

Temeljem članka 198. stavka 3.Zakona o javnoj nabavi (Mm broj: 120/16) (u daljnjem tekstu ZJN 2016)i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta za javnoj nabavi (MM broj 101/2017) prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove -Rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Donji Kraljevec primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenje -Nabava robe i radova Donji Kraljevec koju zastupa načelnik Miljenko Horvat,dipl.inf., upućuje

POZIV zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje

I.

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na prethodno savjetovanje za radove na Rekonstrukciji javne rasvjete u Općini Donji Kraljevec primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenje -Nabava robe i radova

i to u odnosu na: -opis predmeta radova -tehničke specifikacije

-kriterije za kvalitetni odabir gospodarskog subjekta -kriterij za odabir ponude

Provedba prethodnog savjetovanja za predmetne radove biti će objavljena u EOJN RH u trajanu do 18.06.2018.

II.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt elektroničkim sredstvima komunikacije, putem EOJN RH dostavlja naručitelju primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Naručitelj putem elektroničke komunikacije, EOJN RH odgovoriti će na zaprimljene primjedbe i prijedloge.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj može zainteresirane gospodarske subjekte pozvati na sastanak.

III.
Nakon provedenog savjetovanja razmotriti ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama.

prilozi:

Poziv za prethodno savjetovanje LED rasvjeta

DON LED rasvjeta Donji Kraljevec

Troškovnik LED rasvjeta 2018

 

,