Održana izborna skupština veterana VZPO D.Kraljevec-Goričan

U ponedjeljak 28.5.2018, u Donjem Kraljevcu, održana je izborna skupština veterana VZPO D.Kraljevec-Goričan na kojoj su sudjelovali članovi iz DVD-a Donji Kraljevec, DVD -a Hodošan, DVD-a Palinovec, DVD-a Sveti juraj u Trnju ,
Tajnim glasanjem između dva kandidata izabran je g. Josip Sabol za predsjednika iz DVD-a Palinovec, a za njejgovog zamjenika g. Dragutin Pavlic iz DVD-a Hodošan,
Članovi su također raspravljali o nadolazećim obavezama te pripremama za godišnju izbornu županijsku skupštinu vatrogasnih veterana te pitanja vezana za natjecanje vatrogasnih veterana .

,