ODLUKA o početku postupaka jednostavne nabave :Postava semafora i mjerača brzine na području Općine Donji Kraljevec

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
KLASA:404-04/18-01/40 U RBROJ: 2109-06-18-10
D.Kraljevec, 12.06.2018.

 

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
PREDMET: POSTAVA SEMAFORA I MJERAČA BRZINE NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC – OBAVIJEST

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da se rok za dostavu ponuda za: Postavu semafora i mjerača brzine na području Općine Donji Kraljevec, produljuje do 18.06.2018. do 12,00 sati, te se do tok vremena mogu dostaviti ponude.

prilozi:

rok za dostavu_20180612_12395234 (12.06.2018.)


 

ATemeljem članka 9. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 15/17) općinski načelnik Općine Donji Kraljevec 01.06.2018. godine donosi ODLUKU o početku postupaka jednostavne nabave -Postava semafora i mjerača brzine na području Općine Donji Kraljevec

Naziv predmeta nabave: Postava semafora i mjerača brzine na području Općine Donji Kraljevec

Procijenjena vrijednosti nabave: 360.000,00 kuna

dokumenti:

Odluka o postavi semafora i mjereča brzine na području općine DK

Dokumentacija za nabavu_20180601_10183970

3.00 PROJEKTIRANA PROMETNA SIGNALIZACIJA

3.00 SITUACIJA PROJEKTIRANE PROMETNE SIGNALIZACIJE

Troškovnik – postava semafora i mjerača brzine Donji Kraljevec

upit pojašnjenja :

Upit za pojašnjenje dokumnetacije_201806071453

Upit za pojašnjenje dokumentacije_ Donji Kraljevec

Odgovori_postava semafora_20180612_12382604  (12.06.2018.)

 

,