OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA MJESNE IZBORE:RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

REPUBLIKA HRVATSKA
Općina Donji Kraljevec
Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Donji Kraljevec

KLASA:013-01/18-01/8
URBROJ:2109-06-18-08

Na osnovi članaka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Donji Kraljevec donosi

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: 006 – PALINOVEC – DOM KULTURE, PALINOVEC 22, MARTIN RECEK razrješuje se dužnosti člana biračkog odbora.

II. U birački odbor za biračko mjesto broj: 006 – PALINOVEC – DOM KULTURE, PALINOVEC 22, KATARINA VODOPIJA imenuje se na dužnost članice biračkog odbora.

III. Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na lokalnim izborima i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U DONJEM KRALJEVCU, 14. svibnja 2018.

PREDSJEDNICA : IVONA LEPEN

prilog: Izmjena rješenja birački

,