POZIV zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje na Preuređenja prizemlja dječjeg vrtića Ftiček u Donjem Kraljevcu

Općina Donji Kraljevec
Kolodvorska 52D 40000 Donji Kraljevec
KLASA:404-01/18-01/9
URBROJ:2109-06-18-02
D.Kraljevec 17.05.2018.

Temeljem članka 198. stavka 3.Zakona o javnoj nabavi (Mm broj:120/16) (u daljnjem tekstu ZJN 2016)i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta ua javnoj nabavi (MM broj 101/2017) prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove Preuređenje prizemlja dječjeg vrtića „Ftiček” u Donjem Kraljevcu, Općina Donji Kraljevec koju zastupa načelnik Miljenko Horvat,dipl.inf., upućuje
POZIV zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje

I.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na prethodno savjetovanje za radove na Preuređenja prizemlja dječjeg vrtića Ftiček u Donjem Kraljevcu i to u odnosu na:
-opis predmeta radova
-tehničke specifikacije
-kriterije za kvalitetni odabir gospodarskog subjekta
-kriterij za odabir ponude

Provedba prethodnog savjetovanja za predmetne radove biti će objavljena u EOJN RH u trajanu do 25.05.2018.

II.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt elektroničkim sredstvima komunikacije, putem EOJN RH dostavlja naručitelju primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Naručitelj putem elektroničke komunikacije, EOJN RH odgovoriti će na zaprimljene primjedbe i prijedloge.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj može zainteresirane gospodarske subjekte pozvati na sastanak.

III.
Nakon provedenog savjetovanja razmotriti ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama.

Prilozi:

DOKUMENTACIJA O NABAVI:

poziv20180518_07000730 (pdf)

Upute ponuditeljima za izradu ponude

DON – Vrtić rekonstrukcija1 (word)

TD 58.16 ARH TEKST  (pdf)

VRTIC FTICEK PDF (pdf)

vrtic_donji_kraljevec_prizemlje_2017.03.24_nacrt_1_A3 (pdf)

vrtic_donji_kraljevec_prizemlje_2017.03.24_nacrt_2_A2 (pdf)

 

Troškovnici

(Excel)

01_ELEKTROINSTALACIJE PRIZEMLJE_Donji_Kraljevec-DJEČJI_VRTIĆ_Ftiček, TROŠKOVNIK

02_Troškovnik DV Ftiček-KUHINJA

03_Troškovnik DV Ftiček – VANJSKA OPREMA

04_TROSKOVNIK PRIZEMLJE građ obrtnički vrtić

05_Trošk_djecji_vrtic_d_kraljevec_prizemlje_2017.03.24 grijanje

06_Troškovnik DV Ftiček, oprema unutarnja

07_VRTIC FTICEK TROSKOVNIK HIDRO PRIZEMLJE

 

 

 

, , ,