KONAČNI REZULTATI IZBORA za članove Vijeća mjesnog odbora Donji Kraljevec

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
OPĆINSKO IZBORNO  POVJERENSTVO 

Na temelju čl. 16., st.12. Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije 4/14 ) i Odluke Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:013-01/18-01/01, Ur.broj:2109-01-01-18-05, od dana 28.05.2018.g., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Donji Kraljevec utvrdilo je te objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA za članove Vijeća mjesnog odbora Donji Kraljevec na izborima održanim dana 20. svibnja 2018.g.

Konačni rezultati Donji Kraljevec (word)

Biračko mjesto br.1.DONJI KRALJEVEC – prostorije Općine, Kolodvorska 52d

Broj birača upisanih u popis birača iznosi  1275.
Glasovanju se odazvalo 295 ili 23,13%.
Prebrojeno je i utvrđeno 4  nevažećih listića.

Broj glasova i mandata koje je dobila svaka pojedina kandidacijska lista:

Lista: Broj glasova Indeks Broj mandata
1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 91 31,27 3
2.HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 57 19,59 2
3.KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – DOMAGOJ ŠTEFAN, dipl.iur. 85 29,21 2
4.NARODNA STRANKA – REFORMISTI 29 9,97 1
5.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP 29 9,97 1

UKUPNO: 295 100 9

U Vijeće mjesnog odbora DONJI KRALJEVEC izabrani su:

1.Mladen Taradi – Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
2.Margareta Zadravec 
3.Tomislav Pintar 
4.Tomica Strahija– Hrvatska seljačka stranka – HSS
5.Mirko Radić 
6.Domagoj Štefan, dipl.iur.- Kandidacijska lista grupe birača- Domagoj Štefan, dipl.iur.
7.Katica Blagus 
8.Snježana Gašparić– Narodna stranka – Reformisti
9.Sven Mikulan– Socijaldemokratska partija – SDP

U  Donjem Kraljevcu, dana 28. svibnja 2018.g.

Predsjednica:
Ivona Lepen, mag.iur.

 

prilog:

Konačni rezultati Donji Kraljevec (word)

 

,