SAZVANA 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za PETAK, 27. travanj 2018. godine s početkom u 20,00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Klasa:021-05/18-01/17 Ur.broj:2109-06-18-01
D. Kraljevec, 23.04.2018.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec
SAZIVAM 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za PETAK, 27. travanj 2018. godine s početkom u 20,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED

1. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Donji Kraljevec ,
2. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama ,
3. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
– aktualnih 30 minuta,
– prihvaćanje izvoda iz zapisnika.

Na sjednicu pozivam:
a) načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b) zamjenika načelnika, gosp. Mladena Čavleka,
c) predstavnike sredstava javnog priopćavanja.
Predsjednik OV: Zoran Strahija, v.r.

Poziv_08sjOV_2018