RJEŠENJE o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Općine Donji Kraljevec za izbor članova Vijeća mjesnih odbora

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
NAČELNIK
KLASA:013-01/18-01/1
UR.BROJ:2109-06-18-02
D.Kraljevec, 12.04.2018.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13, 10/13 i 2/18) i čl. 15. st.2. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Donji Kraljevec, općinski načelnik Općine Donji Kraljevec dana 12.04.2018. godine donosi

RJEŠENJE o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Općine Donji Kraljevec za izbor članova Vijeća mjesnih odbora

I.
U stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Donji Kraljevec za izbor članova Vijeća mjesnih imenuju se:
1. Ivona Lepen, predsjednica
2. Boža Tizaj, članica
3. Silvija Habuš, članica
4. Romana Kovač, zamjenica predsjednika
5. Anamarija Mesarek, zamjenica članice
6. Maja Taradi, zamjenica članice

II.
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Donji Kraljevec za izbor članova Vijeća mjesnih odbora, sukladno čl. 16. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Općine Donji Kraljevec
– izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
– propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad izbornih tijela u mjesnim izborima,
– propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,
– imenuje i raspušta biračke odbore za izbor članova vijeća,
– obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području,
– ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih odbora,
– objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za
izbor članova vijeća mjesnih odbora,
– određuje biračka mjesta na području pojedinog mjesnog odbora,
– nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
– nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća mjesnog odbora u skladu s
statutom  ili odlukom o provedbi mjesnih izbora i zakonom,
– prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na području svakog mjesnog
odbora,
– objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora pojedinog mjesnog odbora,
– obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom.
NAČELNIK: Miljenko Horvat

 

Obrasci za kandidiranje:

PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE POLITIČKE STRANKE/POLITIČKIH STRANAKA ZA ČLANOVE OLS-1 OLS-1 (pdf)

PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ZA ČLANOVE OLS-2 OLS-2 (pdf)

POPIS SA POTPISIMA BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU KANDIDACIJSKU LISTU GRUPE BIRAČA OLS-3 OLS-3 (pdf)

OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE OLS-4 OLS-4 (pdf)

, ,