JAVNI NATJEČAJ za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja i novčanih nagrada učenicima i studentima s područja općine Donji Kraljevec

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC

KLASA:022-05/18-01/16
UR.BROJ:2109-06-18-01
D.Kraljevec, 19.04.2018.

Na temelju članka 55. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske  županije» broj 6/13 i 10/13) i Odluke o dodjeli nagrada uspješnim učenicima raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja i novčanih nagrada učenicima i studentima s područja općine Donji Kraljevec

I. Općina Donji Kraljevec nagradit će sa priznanjima i novčanim nagradama učenike (pojedinačno i ekipno) osnovnih i srednjih škola, te studente za posebna dostignuća;

1.za osvojeno prvo mjesto učenika  2.000,00 kn
2.za osvojeno drugo mjesto učenika  1.500,00 kn
3.za osvojeno treće mjesto učenika  1.000,00 kn
4.za sudjelovanje na državnom natjecanju    500,00 kn
5.studentu dobitniku Rektorove nagrade 3.000,00 kn
6.studentu dobitniku Dekanove nagrade 4.000,00 kn

II.Pravo prijave dostave prijedloga na natječaj imaju:
– učenici i studenti sa prebivalištem na području općine Donji Kraljevec.

III.Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:
– preslika osobne iskaznice,
– životopis kandidata,
– dokumentaciju iz koje je razvidno postignuće učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, odnosno za studente dokaz o dobivanju Rektorove ili Dekanove nagrade.

Rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom je 30. travnja 2018. godine na adresu:
Općina Donji Kraljevec
Kolodvorska 52d
40320 Donji Kraljevec

Općina Donji Kraljevec

Jedinstveni upravni odjel

 

 

, ,