OBJAVA BIRAČIMA: odluka o raspisivanju izbora za Članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Donji Kraljevec.

Vezano uz raspisane izbore za članove vijeća mjesnih odbora na Vašem području, u privitku dostavljamo Objavu biračima, KLASA: 013-02/18-10/01, URBROJ: 2109-01-01-18-02 od 19. travnja 2018. godine, kojom se obavještavaju birači o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u Registar birača.

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
PREDSTOJNIK

KLASA: 013-02/18-10/01 URBROJ: 2109-01-01-18-02 Čakovec, 19. travnja 2018.

OBJAVA BIRAČIMA

Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 29. ožujka 2018. godine, donijelo je odluku o raspisivanju izbora za Članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Donji Kraljevec.

Općina Donji Kraljevec – objava biračima (pdf)

Odluka stupa na snagu 07. travnja 2018. godine (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 4/] 8).
Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 20. svibnja 2018. godine.

Temeljem članka 23. Zakona o registru birača (Narodne novine, broj 144/12 i 105/15), pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Služba za opću upravu, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda od 08,00 do 16,00 sati. Kontakt na broj tek 040/374-172; 040/374-067.

Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede 09. svibnja 2018, godine.
Na internetskoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.pov.hr omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena.

Podsjećamo birače da na izborima za članove vijeća mjesnih odbora mogu glasovati samo u mjestu svog prebivališta s važećom osobnom iskaznicom.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice).

, , , ,